Numeeriset säänennustusmallit

Ilmatieteen laitos on mukana kansainvälisessä HIRLAM (High Resolution Limited Area Model) -ohjelmassa, jossa kehitetään ns. mesoskaalan sääennustusmallia. Ilmatieteen laitoksen lisäksi ohjelmassa ovat mukana vastaavat laitokset Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Islannista, Virosta, Liettuasta, Hollannista, Irlannista ja Espanjasta. Suomen osuus kehitystyössä on 2-3 henkilötyövuotta vuosittain.

Mallin kehitystyö alkoi 1985 ja on jatkunut useana projektina. Ensimmäinen HIRLAM malli valmistui vuonna 1989 ja Ilmatieteen laitoksessa se otettiin käyttöön vuonna 1990. Nyt käytetään jo malliversiota 7. Aikaisemmin rahoitusta saatiin Pohjoismaiden Ministerineuvostolta ja EU:lta, mutta tällä hetkellä mukana olevat laitokset maksavat kehitystyön omista varoistaan.

Kehitystyön ohella  jäsenmaat käyttävät mallia päivittäisessä operatiivisessa ennustustyössään. Vuodesta 2003 lähtien Ilmatieteen laitos on ollut HIRLAM-ohjelmassa erityisasemassa: se käyttää operatiivisessa tuotannossaan virallista referenssiversiota (RCR), joka toimii HIRLAMin kehitystyön pohjana ja vertailukohtana. Kansainvälisesti HIRLAM-malli on todettu vertailukelpoiseksi "suurissa" maissa (Englanti, Ranska, Saksa) kehitettyjen mallien kanssa.

HIRLAM RCR -mallin vaakasuora erottelukyky eli tarkkuus on 7.5 km. Kahden vuorokauden mittainen ennuste lasketaan neljä kertaa vuorokaudessa.

Vuoden 2006 alusta HIRLAM-ohjelma ryhtyi laajaan yhteistyöhön ranskalaisvetoisen Aladin-mallikonsortion kanssa. Tavoitteena oli kehittää entistä tarkempi kaupunkimittakaavan ns. mesomalli. Yhteistyön tuloksena syntynyt, 2,5 km erottelukykyyn pystyvä HARMONIE-malli on Ilmatieteen laitoksessa on myös operatiivisessa käytössä. Vuoden 2011 alusta lähtien HIRLAM-ohjelma kehittää pääasiassa uutta HARMONIE-järjestelmää.

Hirlam-säänennustusmallin laskenta-alue kattaa Euroopan lisäksi Pohjois-Atlantin, osia Koillis-Kanadasta Venäjän suunnilleen Uralille asti, Harmonie-mallin laskenta-alueena on Skandinavia.
Ilmatieteen laitoksessa käytössä olevien omien säämallien ennusteiden laskenta-alueet (ulompi HIRLAM, sisempi HARMONIE).