Numeeriset säänennustusmallit

Ilmatieteen laitos on mukana kansainvälisessä ACCORD (A Consortium for Convection-scale modelling Research and Development) -konsortiossa, jossa kehitetään ns. mesoskaalan sääennustusmallia. Ilmatieteen laitoksen lisäksi ohjelmaan osallistuu 25 vastaavaa laitosta eri puolilta Eurooppaa ja Pohjois-Afrikkaa. Suomen osuus kehitystyössä on 2-3 henkilötyövuotta vuosittain.

Vuoteen 2006 asti Ilmatieteen laitoksen alueellisen säänennustusjärjestelmän kehitys tapahtui osana kansainvälistä HIRLAM (High Resolution Limited Area Model) -ohjelmaa, johon Ilmatieteen laitos on osallistunut sen alusta (1985) alkaen. Ensimmäinen operatiivinen HIRLAM-malli otettiin käyttöön vuonna 1990. HIRLAM-mallia ajetaan edelleen neljästi vuorokaudessa, ja sen vaakasuuntainen erottelukyky on 7.5 km. Tätä mallia ei kuitenkaan enää kehitetä. Hirlam RCR -järjestelmän operatiiviset tuotantoajot tullaan lopettamaan syyskuussa 2022.

Vuoden 2006 alusta HIRLAM-ohjelma ryhtyi yhteistyöhön ranskalaisvetoisen ALADIN-mallikonsortion kanssa. Yhteistyön tuloksena syntynyt, 2,5 km vaakasuoran erottelukyvyn HARMONIE-AROME-malli pystyy tiheän erottelukykynsä ansioista kuvaamaan mm. myös kuurosateita synnyttäviä virtausrakenteita. Malli oli sittemmin useita vuosia Hirlamin ohella käytössä Ilmatieteen laitoksessa.

Vuodesta 2017 alkaen operatiiviset säänennustusmallilaskennat on tehty osana MetCoOp-yhteistyötä yhdessä Norjan, Ruotsin ja Viron kansallisten ilmatieteen laitosten kanssa. Käytössä on HARMONIE-AROME-malliin perustuva MEPS-mallijärjestelmä (Mesoscale Ensemble Prediction System), jolla lasketaan ns. parviennusteita, eli useita ennusteita tuotetaan rinnakkain hieman erilaisista alkutilanteista lähtien ja vaihtelemalla myös muutamia muita mallin syötetietoja. Parviennustusmenetelmällä pystytään arvioimaan paitsi sään kehitystä, myös ennusteeseen liittyvää epävarmuutta. Operatiivisia ennusteita tuotetaan nykyisin kolmen tunnin välein ja ne ulottuvat 66 tunnin päähän. Lisäksi käytössä on samaiseen HARMONIE-AROME-malliin perustuva, tunnin välein 9 tunnin ennusteita tuottava ns. lähiajan eli nowcasting-ennustemalli.

MEPS HARMONIE-AROME-ennuste lasketaan Skandinavian aluelle, HIRLAM puolestaan kattaa Euroopan, Pohjois-Atlantin, osan luoteis-Kanadasta sekä Venäjää Ural-vuoristoon asti.
Ilmatieteen laitoksessa käytössä olevien omien säämallien ennusteiden laskenta-alueet (sisempi MEPS/HARMONIE-AROME, ulompi HIRLAM).

7.3.2022