Polaarialueiden meteorologia ja klimatologia

Meteorologisen tutkimuksen yksikön Polaarialueiden meteorologia ja klimatologia -ryhmä tutkii meteorologisia prosesseja, ilmastoa, lunta, jäätä ja merta pohjoisella ja eteläisellä napa-alueella. Tavoitteena on oppia ymmärtämään paremmin fysikaalisia prosesseja ja vuorovaikutusmekanismeja ilmastosysteemissä, ja samalla mahdollistaa myös sää- ja ilmastomallien kehittäminen polaarialueiden olosuhteisiin paremmin sopiviksi. Ryhmän työ perustuu numeeriseen mallintamiseen, kenttämittauksiin sekä data-analyyseihin ja toteutetaan tiiviissä kansainvälisessä yhteistyössä.

Tärkeimmät tutkimuskohteet ovat seuraavat:

  • Muuttuva ilmastojärjestelmä Arktiksessa ja Antarktisella: erityisesti ilmakehän, merijään, ja valtameren vuorovaikutukset

  • Yhteydet polaarialueiden, keskileveysasteiden ja tropiikin sään ja ilmaston välillä

  • Ilmakehän kosteusolot ja hydrologia polaarialueilla; kosteuden kuljetus keskileveysasteiden ja polaarialueiden välillä

  • Merijäässä havaitut vaihtelut vuosien ja vuosikymmenten aikaskaalassa; tuulen vaikutus merijään liikkeisiin

  • Kuukausi- ja vuodenaikaisennusteet

  • Ilmakehän rajakerroksen prosessit

  • Lumen ja merijään termodynamiikka, rakenne ja heijastuskyky auringonsäteilylle

  • Ilmakehämallien kehittäminen polaarialueiden olosuhteisiin paremmin sopiviksi

  • Havaintojärjestelmät polaarialueilla

Polaarialueiden tutkimuksessa hyödynnetään uutta mittaustekniikkaa.

Ryhmän tutkijoiden esittelyt englanniksi

1.7.2021