Rakennusfysiikan testivuodet tulevaisuuden ilmastossa (2013)

Huom. Tällä sivulla olevat tiedot liittyvät vuonna 2013 päättyneeseen FRAME-hankkeeseen. Ajantasaiset viralliset rakennusfysiikan mitoitusvuodet on esitetty sivulla Rakennusfysiikan mitoitusvuodet 2022.

Vuosien 2030, 2050 ja 2100 ilmastoa vastaavat rakennusfysiikan ilmastollisten testivuosien säähavaintotiedot ovat saatavissa alla olevasta valikosta. Nämä testivuodet on muodostettu muokkaamalla nykyistä ilmastoa kuvaavien testivuosien (Jokioinen-04, Vantaa-07) säätietoja ottaen huomioon arvioitu odotettavissa oleva ilmastonmuutos Etelä-Suomessa. Oletuksena on tässä, että kasvihuonekaasujen päästöjen jatkaisivat kasvuaan koko tämän vuosisadan ajan (melko pessimistinen ns. SRES A2-kehitysvaihtoehto).

Tulevaisuuden testivuosien sääaineistot ovat pakostakin epävarmoja. Säämuuttujien arvot on annettu näennäisesti usean desimaalin tarkkuudella, vaikka todellisuudessa niihin sisältyy paljon epävarmuutta. Esitystarkkuus on valittu tällaiseksi, koska näin saadaan esiin nykyisen ja tulevaisuuden testivuosien väliset erot, kun tietoja käytetään rakennusfysikaalisten laskelmien perustana.

Sivustolla esitetyt ilmastoskenaariot perustuvat tällä hetkellä käytössä olevien ilmastomallien keskimääräisiin tuloksiin. Tietojen käyttäjän tulee ottaa huomioon, että eri mallien tuloksissa on jonkin verran eroja ja tulevaisuudessa mallien tarkentuessa käsityksemme tulevasta ilmastosta voi vielä muuttua. Käyttäjän tulee ymmärtää edellä mainitut rajoitukset käyttäessään sivustoa ja siellä olevia tietoja.

Tulevaisuuden ilmastoa kuvaavien rakennusfysiikan testivuosien sademäärien laskentatapaa on parannettu. Näin on saatu pois epärealistiset sademäärät, joita esiintyi joissakin tapauksissa varsinkin v. 2100 ilmastoa kuvaavissa tiedostoissa. Uusitut tiedostot on asennettu paikoilleen 20.2.2013.

Rakennusfysiikan testivuosien tuntiaineistot tulevaisuuden ilmastossa

Vuoden 2030 ilmastoa vastaavat testivuosiaineistot

Vuoden 2050 ilmastoa vastaavat testivuosiaineistot

Vuoden 2100 ilmastoa vastaavat testivuosiaineistot