Rakennusfysiikan testivuodet 2013

Huom. Tällä sivulla olevat tiedot liittyvät vuonna 2013 päättyneeseen FRAME-hankkeeseen. Ajantasaiset viralliset rakennusfysiikan mitoitusvuodet on esitetty sivulla Rakennusfysiikan mitoitusvuodet 2022.

Rakennusten lämpötalouteen, kosteusoloihin ja sisäilman laatuun liittyviä rakennusfysikaalisia tarkasteluja varten on valittu vuosina 1980-2009 Vantaalla, Jokioisissa, Jyväskylässä ja Sodankylässä tehtyjen säähavaintojen pohjalta kaksi rakennusfysiikan ilmastollista testivuotta (Jokioinen 2004 ja Vantaa 2007). Niiden aikana sääolosuhteet olivat selvästi tavanomaista suotuisampia homeen kasvulle ja kosteuden tiivistymiselle rakenteisiin. Lisäksi on laadittu ilmastomallitulosten pohjalta näitä kahta testivuotta vastaavat tulevaisuuden rakennusfysikaaliset testivuosiaineistot. Niiden avulla voidaan tehdä rakennusfysikaalisia tarkasteluja vuosia 2030, 2050 ja 2100 kuvaavassa ilmastossa olettaen, että kasvihuonekaasujen päästöt jatkaisivat kasvuaan koko tämän vuosisadan ajan (melko pessimistinen ns. SRES A2-kehitysvaihtoehto).

Rakennusfysiikan testivuosien valinta oli osa Tampereen teknillisen yliopiston Rakennustekniikan laitoksen vetämää FRAME-hanketta (Future envelope assemblies and HVAC solutions). Nykyisen ja tulevaisuuden ilmaston testivuosien aineistot laadittiin Ilmatieteen laitoksen hankkeessa "Rakennusfysiikan ilmastollisten referenssivuosien sääaineistot" (REFI-B).

Tunnittaisia säätietoja sisältävät rakennusfysiikan ilmastolliset testivuosiaineistot sekä niitä kuvaava raportti ovat vapaasti saatavissa tältä verkkosivustolta.

Lisätietoa testivuosien valinnasta ja niiden käytöstä

Rakennusfysiikan testivuosien säähavaintotiedot nykyisessä ilmastossa (2013)

Rakennusfysiikan testivuosien säätiedot tulevaisuuden ilmastossa

Raportti:

Rakennusfysiikan ilmastollisten testivuosien sääaineistot nykyisessä ilmastossa ja arviot tulevaisuuden muutoksista

Hyödyllisiä verkkosivuja:

ACCLIM-hanke

Ympäristöministeriö, Suomen rakentamismääräyskokoelma

Ilmasto-opas

Ilmakehä-ABC, ilmakehätieteiden hakusanoja selityksineen

TIEDOTE: Kaupunkisuunnittelu ja rakentaminen vaativat tuekseen ilmastotutkimusta (6.3.2013)

TIEDOTE: Rakennusten tuleva jäähdytystarpeen kasvu tulee huomioida suunnittelussa jo tällä vuosikymmenellä (Julkaisija: Rakennusteollisuus, 21.6.2011)

Vastuu tämän sivuston tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä on käyttäjän.