Meren dynamiikka

Meren dynamiikan tutkimusryhmä kehittää merellisiä ennustemalleja sekä uusia havaintomenetelmiä avomerialueiden fysikaaliseen seurantaan.

Tutkimuskohteena jääpeitteiset meret

Mallikehitystyössä keskitytään kausittain jään peittämien merialueiden mallinnukseen. Ensisijaisena tutkimuskohteena on Itämeren alue, mutta tutkimus tähtää myös arktisten alueiden mallinnukseen.

Ryhmän tutkimus tähtää myös meren pintakerroksen dynamiikan tarkempaan kuvaukseen merimalleissa. Tavoitteena on  jää-, aalto- ja hydrodynaamisten merimallien kytkeminen mallikokonaisuudeksi, jolla pystytään nykyistä paremmin kuvaamaan jään, aallokon ja meren pintakerroksen turbulenttisen sekoittumisen vuorovaikutuksia.

Lyhyistä ennusteista kausiennusteisiin

Merellisiä ennustemenetelmiä kehitetään lämpötilan ja jääolosuhteiden kausiennusteiden tuottamiseksi. Lisäksi tutkitaan mahdollisuuksia käyttää todennäköisyysennusteita mm. vedenkorkeuden ennustamiseen. Näin saataisiin lisättyä nykyisiin ennusteisiin tieto niihin liittyvästä epävarmuudesta.

NEMO-merimallin laskenta-alue ja syvyystiedot.
Kolmiulotteisen NEMO-merimallin laskenta-alue ja syvyystiedot. Kuva: Tuomas Kärnä

Automaattiset mittalaitteet tutkimuksen apuna

Uusien havaintomenetelmien osalta tähdätään Itämeren fysikaalisia ominaisuuksia (mm. lämpötila, suolaisuus, virtaukset) reaaliaikaisesti ja automaattisesti mittaavien laitteiden kehittämiseen.

31.8.2022