Merijää ja kaukokartoitus

Polaarioseanografia ja merijää -ryhmä tutkii mm. merien jääpeitettä ja kehittää merijäähän liittyviä kaukokartoitusmenetelmiä sekä jään rakennetta, dynamiikkaa, paksuuntumista ja liikettä kuvaavia jäämalleja. Lisäksi ryhmä tutkii Pohjoisen Jäämeren hydrografiaa ja siinä tapahtuvia muutoksia.

Talvinen laivaväylä saaristossa
Talvinen laivaväylä saaristossa. Rantaviivaan jäätynyt kiintojää ei liiku tai röykkiöidy tuulten vaikutuksesta, ja muodostaa siten parhaan vertailukohdan jäänkasvun mallituloksille (kuva: Jonni Lehtiranta)

Tärkein tavoitteemme on tuottaa luotettavaa, ajantasaista ja käyttäjälle hyödyllistä tietoa merijäästä. Tuottamaamme tietoa käytetään mm. talvimerenkulun ja offshore -toimien tukena. Lisäksi tuemme tutkimuksellamme ja tuotteillamme päätöksentekoa ja suurta yleisöä jääpeitteisillä merialueilla sekä niiden rannikoilla.

Tutkimuksemme kattaa suurimman osan maailman meristä, joilla esiintyy merijäätä. Tärkeimmät tutkimusalueet ovat Pohjoinen Jäämeri, Itämeri ja Kaspianmeri. Tutkimuksen ohella tärkeänä tavoitteena on kehittää ja synnyttää uusia palveluita tukemaan jääkartoitusta ja jäänkehitysennusteita. Käytämme kaukokartoitusdataa nykyisistä satelliiteista ja kehitämme metodeita tulevia satelliitteja varten. Lisäksi teemme reanalyysejä jo käytöstä poistuneiden satelliittien keräämistä pitkistä dataseteistä.

Käytämme tuotteiden validointiin useita itsenäisiä instrumentteja, kuten ajelehtimispoijuja ja jään massatasepoijuja. Näillä mitataan jään liikettä ja jäänpaksuuden kehitystä reaaliajassa. Tutkimuksen ja kehityksen tukena on lisäksi rannikkotutkilla kerätty lähes reaaliaikainen data.

Yhtenä oseanografisen tutkimuksen painopistealueena on Atlantin veden kulkeutuminen ja levittäytyminen Pohjoisella Jäämerellä.