Merijää ja kaukokartoitus

Merijää ja kaukokartoitusryhmä tutkii merien jääpeitettä, jään rakennetta ja dynamiikkaa. Ryhmä kehittää kaukokartoitusmenetelmiä merellisten ja erityisesti jään prosessien tutkimukseen. Ryhmä vastaa myös IL:n merijään kaukokartoitustuotteiden kehittämisestä.

Talvinen laivaväylä saaristossa
Talvinen laivaväylä saaristossa. Rantaviivaan jäätynyt kiintojää ei liiku tai röykkiöidy tuulten vaikutuksesta, ja muodostaa siten parhaan vertailukohdan jäänkasvun mallituloksille (kuva: Jonni Lehtiranta)

Tutkimuksemme kattaa suurimman osan maailman meristä, joilla esiintyy merijäätä. Tärkeimmät tutkimusalueet ovat Itämeri ja Pohjoinen Jäämeri. Tutkimuksen ohella tärkeänä tavoitteena on kehittää uusia palveluita tukemaan jääkartoitusta ja jäänkehitysennusteita. Tuottamaamme tietoa käytetään mm. talvimerenkulun ja offshore -toimien tukena. Lisäksi tuemme tutkimuksellamme ja tuotteillamme päätöksentekoa ja suurta yleisöä jääpeitteisillä merialueilla sekä niiden rannikoilla. Käytämme kaukokartoitusdataa monista nykyisistä satelliiteista (mm. Copernicus ohjelman Sentinel satelliitit) ja kehitämme metodeita tulevia satelliitteja varten. Lisäksi teemme analyysejä jo käytöstä poistuneiden satelliittien keräämistä pitkistä mittausaineistoista.

Käytämme tuotteiden kehittämiseen ja validointiin useita itsenäisiä instrumentteja, kuten ajelehtimispoijuja ja jään massatasepoijuja. Näillä mitataan jään liikettä ja jäänpaksuuden kehitystä reaaliajassa. Tutkimuksen ja kehityksen tukena on lisäksi Itämeren rannikkotutkilla kerätty lähes reaaliaikainen data, ja mittauskampanjoissa kerätty data.

Lisää tutkimuksesta englanninkielisiltä sivuilta.

31.8.2022