Merelliset observatoriot ja havaintomenetelmät

Utön merentutkimusasema myrskyssä.
Utön merentutkimusasema. Kuva: Lauri Laakso

Ryhmä tutkii meren fysikaalisten ja biogeokemiallisten prosessien vuorovaikutuksia ja kehittää uusia havaintomenetelmiä avomeri- ja rannikkoalueiden tutkimukseen ja seurantaan. Ryhmä vastaa Utön merentutkimusaseman ja autonomisten mittausmenetelmien (ml. Argo-poijut ja liitimet) kehittämisestä ja osallistuu niihin liittyvien datojen prosessointi- ja laaduntarkastusmenetelmien kehittämistyöhön. Ryhmä osallistuu kansalliseen FINMARI-toimintaan sekä meren tilan seurantaan ja merenhoitoon liittyvään työhön. Lisää tutkimuksesta englanninkielisiltä sivuilta: https://en.ilmatieteenlaitos.fi/marine-observatories-measurement-techniques-group