Avoin data

Mitä aineistoja on avattu?

Avoimen datan tietoaineistot voidaan jakaa reaaliaikaisiin tietoihin, aikasarjoihin sekä ennustetietoihin. Ilmatieteen laitoksen aineistoista on avattu mm.:

  • sää-, meri-, ilmasto-, ja ilmanlaatuhavaintoja

  • tutka- ja salamahavaintoja

  • kansallisten sääennustemallin tiedot.

Tarkemmat kuvaukset avatuista tietoaineistoista ovat nähtävillä taulukossa sivulla ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data-avattavat-aineistot.

Tietoaineistot on avattu koneluettavassa, digitaalisessa muodossa. Aineistoja avataan edelleen lisää.

Mistä ohjeet avoimen datan käyttämiseen löytyvät?

Ohjeet datan lataukseen (englanniksi) löytyvät: en.ilmatieteenlaitos.fi/open-data-manual. Pikaohje suomeksi löytyy: ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data-pikaohje.

Esimerkkejä datan hausta löytyy: ilmatieteenlaitos.fi/latauspalvelun-pikaohje ja Open-data-manual-fmi-wfs-services.

Avatut aineistot ovat sivulla ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data-avattavat-aineistot, jossa erityisen hyödyllinen on taulukko ja siihen linkitetyt tekstit.

Havaintoasemat löytyvät ilmatieteenlaitos.fi/havaintoasemat.

Mitä aikavyöhykettä palvelussa käytetään?

Avoimessa datassa ja Havaintojen lataus -palvelussa käytetään UTC-aikaa. Havaintojen lataus -palvelussa on mahdollista ladata havainnot myös Suomen ajassa.

UTC-aika poikkeaa Suomen ajasta kesäaikana kolme tuntia ja talviaikana 2 tuntia. Esimerkiksi 6 UTC on Suomen aikaa kesällä kello 9 ja talvella kello 8.

Mitä sademäärätiedoissa tarkoittavat merkinnät -1 ja NaN?

Lukema -1 tarkoittaa sitä, ettei ole satanut lainkaan. Lukema 0 tarkoittaa sitä, että on satanut, mutta sadetta ei ole kertynyt edes 0,1 millimetriä.

NaN tarkoittaa, että sadehavaintotieto puuttuu kokonaan. Tämä voi esimerkiksi tarkoittaa, ettei kyseinen asema mittaa sadetta.

Miksi aineistosta puuttuu havainto?

Kaikki havaintoasemat eivät mittaa samoja asioita, koska havaintoasemat on tarkoitettu eri tarkoituksiin. Lista Ilmatieteen laitoksen havaintoasemista.

Havaintoasemille tapahtuu muutoksia ja välillä havaintoasema voi esimerkiksi huollon vuoksi olla pois käytössä. Ajantasaiset tiedot puutteista ja muutoksista.

Havainnoista löytyy tietoa myös sivuilta: neuvoja havaintosuureisiin ja eri sääsuureiden havainnoinnista.

Mistä saan tietoa avoimen datan käyttöehdoista?

Avoimen datan hyödyntäjien on hyväksyttävä Creative Commons -lisenssi, jotta he voivat ladata dataa.

Tutustu lisenssiin.

Mitä tarkoittaa, että Ilmatieteen laitoksen tietoaineistoja on avattu maksuttomaan käyttöön?

Ilmatieteen laitoksen avoimen datan verkkopalvelun kautta jokainen voi itsepalveluna hakea ja ladata tietoaineistoja maksutta koneluettavassa muodossa.

Verkkosivujen kautta voi myös hakea havaintoja yksinkertaisen käyttöliittymän avulla: ilmatieteenlaitos.fi/havaintojen-lataus.

Kenelle avoimen datan tietoaineistot on tarkoitettu?

Koneluettava data on kiinnostanut sekä yksittäisiä sovelluskehittäjiä, yrityksiä, tutkijoita että säätiedon loppukäyttäjiä. Sen avulla on toteutettu jo monia kansalaisia hyödyttäviä palveluita.

On hyvä muistaa, että avoin data on koneluettavassa muodossa. Tietoaineistojen käyttö edellyttää tietoteknistä osaamista ja datan hyödyntämiseen tarkoitetun sovelluksen hankkimista tai rakentamista. Myös meteorologian periaatteiden tuntemuksesta on hyötyä.

Verkkosivujen kautta voi myös hakea havaintoja yksinkertaisen käyttöliittymän avulla: ilmatieteenlaitos.fi/havaintojen-lataus.

Tutustu esimerkkeihin palveluista, jotka hyödyntävät Ilmatieteen laitoksen avointa dataa.

Täytyykö Ilmatieteen laitoksen palveluista maksaa?

Jos asiakas haluaa, että Ilmatieteen laitos hakee ja toimittaa tietoaineistoja asiakkaan käyttöön, Ilmatieteen laitos veloittaa tiedon toimittamisesta aiheutuvat toimituskustannukset.  Myös tietoaineistojen räätälöinnistä, palveluiden tuottamisesta sekä muiden kuin avattavien tietoaineistojen käytöstä peritään maksu.

Ilmatieteen laitoksen hinnoittelu perustuu liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen Ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista sekä valtion maksuperustelakiin ja –asetukseen.