Avoin data

Mitä tarkoittaa, että Ilmatieteen laitoksen tietoaineistoja on avattu maksuttomaan käyttöön?

Ilmatieteen laitoksen avoimen datan verkkopalvelun kautta jokainen voi itsepalveluna hakea, katsella ja ladata tietoaineistoja maksutta koneluettavassa muodossa.

Ilmatieteen laitoksen avoimia tietoaineistoja voidaan hyödyntää mm. yhteiskunnan turvallisuutta lisäävien palveluiden kehittämisessä. Avoimen datan pohjalta jo luotu monia kansalaisia ja erityisryhmiä hyödyttäviä palveluja.

Mitä aineistoja on avattu?

Avoimen datan tietoaineistot voidaan jakaa reaaliaikaisiin tietoihin, aikasarjoihin sekä ennustetietoihin. Ilmatieteen laitoksen aineistoista on avattu:

  • sää-, meri- ja ilmastohavaintoja

  • tutka- ja salamahavaintoja

  • kansallisen sääennustemallin tiedot.

Tietoaineistot on avattu koneluettavassa, digitaalisessa muodossa. Aineistoja avataan vaiheittain lisää.

Tarkemmat kuvaukset avatuista tietoaineistoista ovat nähtävillä taulukossa sivulla  ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data-avattavat-aineistot.

Kenelle avoimen datan tietoaineistot on tarkoitettu?

Koneluettava data on kiinnostanut sekä yksittäisiä sovelluskehittäjiä, yrityksiä, tutkijoita että säätiedon loppukäyttäjiä. Sen avulla on toteutettu jo monia kansalaisia hyödyttäviä palveluita.

On hyvä muistaa, että avoin data on koneluettavassa muodossa. Tietoaineistojen käyttö edellyttää tietoteknistä osaamista ja datan hyödyntämiseen tarkoitetun sovelluksen hankkimista tai rakentamista. Myös meteorologian periaatteiden tuntemuksesta on hyötyä.

Tutustu esimerkkeihin palveluista, jotka hyödyntävät Ilmatieteen laitoksen avointa dataa

Millaisessa muodossa tietoaineistot ovat?

Avointa dataa jaetaan koneluettavassa XML-muodossa OGC:n eli Open Geospatial Consortiumin standardien mukaisesti. Lisätietoa standardeista: http://www.opengeospatial.org/standards.

Mitä sademäärätiedoissa tarkoittavat merkinnät -1 ja NaN?

Lukema -1 tarkoittaa sitä, ettei ole satanut lainkaan. Lukema 0 tarkoittaa sitä, että on satanut, mutta sadetta ei ole kertynyt edes 0,1 millimetriä.

NaN tarkoittaa, että sadehavaintotieto puuttuu kokonaan.

Mistä saan tietoa avoimen datan käyttöehdoista?

Avoimen datan hyödyntäjien on hyväksyttävä Creative Commons -lisenssi, jotta he voivat ladata dataa. Lisenssin hyväksyntä tapahtuu verkkopalveluun rekisteröitymisen yhteydessä.

Tutustu lisenssiin

Täytyykö Ilmatieteen laitoksen palveluista maksaa?

Jos asiakas haluaa, että Ilmatieteen laitos hakee ja toimittaa tietoaineistoja asiakkaan käyttöön, Ilmatieteen laitos veloittaa tiedon toimittamisesta aiheutuvat toimituskustannukset.  Myös tietoaineistojen räätälöinnistä, palveluiden tuottamisesta sekä muiden kuin avattavien tietoaineistojen käytöstä peritään maksu.

Ilmatieteen laitoksen hinnoittelu perustuu liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen Ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista sekä valtion maksuperustelakiin ja –asetukseen.

Miksi avoimen datan käyttö vaatii rekisteröitymisen?

Avoimen datan käyttäjäksi ei enää tarvitse rekisteröityä.

Aikaisemmin avoimen datan latausta varten käyttäjä tarvitsi tunnisteavaimen (API-key), jonka sai rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi. 

Osoitteet, joissa on Ilmatieteen laitoksen api-avain mukana, eivät toimi enää vuoden 2019 jälkeen. Rekisteröityneet käyttäjät on ohjeistettu muuttamaan palvelun osoite käyttämään uusia osoitteita.