Avatut tietoaineistot

Ilmatieteen laitoksen tietoaineistoja on avattu koneluettavassa digitaalisessa muodossa. Avoimen datan palvelustamme löytyy myös Fintrafficin tiesäähavaintoja, Säteilyturvakeskuksen mittauksia sekä kuntien ilmanlaatumittauksia.

Ilmatieteen laitoksen avaamia aineistoja

Ilmatieteen laitoksen tietoaineistot voidaan jakaa reaaliaikaisiin havaintoihin, aikasarjoihin sekä ennusteisiin.

Reaaliaikaiset havainnot

Tähän tietoaineistoryhmään kuuluvat jatkuvaluonteisesti tehtävät mittaukset, joiden avulla tarkkaillaan ilmakehän ja meren tilaa tai ominaisuuksia. Mittauksia tehdään pääsääntöisesti havaintoasemilla tai niiden läheisyydessä useammin kuin kerran vuorokaudessa. Tässä lueteltu tärkeimmät. Alla olevassa taulukossa on lueteltu kaikki ja kerrottu niistä tarkemmin.

 • Aaltohavainnot ja muut poijuhavainnot

 • Meriveden korkeushavainnot

 • Säähavainnot

 • Auringon säteilyhavainnot

 • Salamahavainnot

 • Säätutkakuvat

 • Ilmanlaatuhavainnot

 • Sääluotaukset maanpinnalta noin 25 km korkeuteen

 • METAR lentosäähavainnot

Havaintojen aikasarjat

Tämä tietoaineistoryhmä sisältää säähavaintoasemilla tehdyistä mittauksista ja havainnoista laskettuja arvoja. Laskennan tuloksena saatavat arvot voivat olla esimerkiksi vuorokauden, kuukauden tai sitä pidemmän aikavälin keski- tai ääriarvoja.

 • Säähavaintojen vuorokausi- ja kuukausiarvot

 • Säähavaintojen ilmastolliset vertailuarvot 30-vuoden vertailukausilta

Ennusteet ja ennustemallit

Tähän tietoaineistoryhmään kuuluu sää- meri- ja ilmanlaatumalleista saatavia ennustuksia, jotka kuvaavat ilmakehän ja meren tulevaa tilaa tai ominaisuuksia. Ennusteet ovat tyypillisesti hilamuotoisia aineistoja. Uusi ennuste tuotetaan tyypillisesti vähintään kerran vuorokaudessa. Tässä lueteltu tärkeimmät. Alla olevassa taulukossa on lueteltu kaikki ja kerrottu niistä tarkemmin.

 • Sääennustemallit HARMONIE (MEPS) ja ECMWF

 • Meteorologin tuottama sääennustedata

 • Ilmanlaatumallit SILAM ja FMI-ENFUSER

 • Aaltoennusteet

 • Vedenkorkeus- ja virtausennusteet NEMO-mallista

 • Merijäämalli HELMI.

Aineistoluettelo