Neuvoja havaintosuureisiin

Havainnoissa kellonajat ovat UTC-aikaa. UTC-aika muutetaan Suomen ajaksi lisäämällä siihen talviaikana 2 tuntia tai kesäaikana 3 tuntia.   

Säähavainnot

Suure Aikaresoluutio Tulkinta
Pilvien määrä Hetkellinen Ilmoitetaan kahdeksasosina: 0 = täysin pilvetöntä, 8 = täysin pilvistä, 9 = pilvisyyttä ei voitu määrittää. Ottaa huomioon kaikki mitattavat pilvikerrokset.
Ilmanpaine (msl) Hetkellinen Merenpinnan tasolle redukoitu ilmanpaine.
Suhteellinen kosteus Hetkellinen Laskettu suhteellinen kosteusprosentti.
Sateen intensiteetti Hetkellinen Sateen intensiteetti edeltävän 10 minuutin ajalta. Vastaa sademäärä, mikäli samalla intensiteetillä sataisi tunnin ajan. Todellisen 10 minuutin sademäärän saa jakamalla arvon kuudella. Esim. 30 mm/h -> 30/6 = 5 mm kymmenessä minuutissa.
Lumensyvyys Hetkellinen Lumensyvyys automaattiasemilta. Tarkkuus noin +- 2 cm.
Ilman lämpötila Hetkellinen Lämpötila 2 metrin korkeudella.
Kastepistelämpötila Hetkellinen Kastepistelämpötila tarkoittaa ilman lämpötilaa, jossa suhteellinen kosteus saavuttaisi 100%.
Näkyvyys Hetkellinen Arvioitu näkyvyys metreinä havaintoasemalla.
Tuulen suunta Hetkellinen Tuulen suunnan keskiarvo edeltävän 10 minuutin aikana asteina. 0/360 tarkoittaa tyyntä. 360/360 tarkoittaa, että tuuli puhaltaa pohjoisesta kohti etelää.
Puuskanopeus Hetkellinen Suurin kolmen sekunnin tuulen nopeuden keskiarvo edeltävän 10 minuutin aikana.
Tuulen nopeus Hetkellinen Tuulen nopeuden keskiarvo edeltävän 10 minuutin aikana.
Sademäärä Vuorokausi Vuorokauden sademäärä on kyseisen aamun klo 8 (kesäaikaan klo 9) ja seuraavan aamun klo 8 (klo 9) välillä tulleen sateen määrä millimetreinä (lumisateen tapauksessa vedeksi muutettuna). Arvo -1 = ei sadetta. Arvo 0 = sadetta alle 0,1 mm.
Lumensyvyys Vuorokausi Tilastoitava lumensyvyys mitataan aamulla klo 8 paikallista aikaa (kesäaikaan klo 9). Arvo -1 = ei lunta. Arvo 0 = havaintoasemalla ei ole lunta, mutta sen ympäristössä aukealla on.
Ilman lämpötila Vuorokausi Vuorokauden keskilämpötila perustuu tyypillisesti 4 tai 8 havaintoon per vuorokausi.
Ylin lämpötila Vuorokausi Ylin lämpötila kahden 12 tunnin jakson aikana eli edeltävän illan klo 20 ja kuluvan illan klo 20 välillä (kesäaikaan klo 21 - 21).
Alin lämpötila Vuorokausi Alin lämpötila kahden 12 tunnin jakson aikana eli edeltävän illan klo 20 ja kuluvan illan klo 20 välillä (kesäaikaan klo 21 - 21).
Kuukauden sadesumma Kuukausi Kuukauden sademäärä on päivittäisten sademäärien summa.
Kuukauden keskilämpötila Kuukausi Kuukauden keskilämpötila on vuorokauden keskilämpötilojen keskiarvo.

Merihavainnot

Suure Tulkinta
Aallokon tulosuunta Aallokon suuntana ilmoitetaan tässä yhteydessä se suunta, jota pitkin kulkeutuu eniten energiaa. Aallokon suunta ilmoitetaan yleensä tuulen suunnan mukaisesti tulosuuntana.
Veden lämpötila Veden lämpötila mitataan poijulla tunnin välein 20 cm syvyydeltä.
Aallonkorkeus Aallonkorkeus on sen pohjan ja huipun välinen korkeusero. Merkitsevä aallonkorkeus lasketaan mitatusta aaltojen kokojakaumasta vastaamaan korkeimman kolmanneksen keskiarvoa.
Aallokon tulosuunnan hajonta Epäsäännöllisessä aallokossa on aina hieman eri suuntaan kulkevia aaltoja. Niiden jakautumista keskisuunnan suhteen kuvataan aallokon hajonnalla.
Modaalinen periodi Aallon periodilla tarkoitetaan kahden perättäisen aallonhuipun välistä aikaeroa. Epäsäännöllisen aallokon modaaliperiodi luonnehtii aallokon hallitsevaa periodia.
Vedenkorkeus Merivedenkorkeus teoreettisen keskiveden suhteen tai N2000-korkeusjärjestelmässä.

Ilmanlaatuhavainnot

Suure Tulkinta
Hiilimonoksidi / Haisevat rikkiyhdisteet / Otsoni / Rikkidioksidi / Typpidioksidi / Typpimonoksidi / Musta hiili

Edeltävän tunnin pitoisuuskeskiarvo (µg/m**3) UTC-ajassa.

Hengitettävät hiukkaset Halkaisija alle 10 µm. Edeltävän tunnin pitoisuuskeskiarvo (µg/m**3) UTC-ajassa.
Pienhiukkaset Halkaisija alle 2.5 µm. Edeltävän tunnin pitoisuuskeskiarvo (µg/m**3) UTC-ajassa.

Auringon paisteen ja -säteilyn havainnot (tulkinnat koskevat vain minuuttihavaintoja)

SuureTulkinta
Globaalisäteilyn vuontiheysAuringon- ja ilmakehän lyhytaaltoinen säteily mitattuna vaakasuoralle mustalle pinnalle (W/m**2).
Suorasäteilyn vuontiheysAuringon lyhytaaltoinen säteily mitattuna kohtisuoralle mustalle pinnalle (W/m**2).
Hajasäteilyn vuontiheysGlobaalisäteily, josta on varjostettu auringon suorasäteily. Mitataan vaakasuoralle mustalle pinnalle (W/m**2).
Heijastuneen säteilyn vuontiheysMaanpinnasta ilmakehään heijastunut osa globaalisäteilystä mitattuna vaakasuoralle mustalle pinnalle 2 m korkeudelta leikatun nurmen päältä (W/m**2).
Maanpinnan pitkäaaltosäteilyn vuontiheys

Ulossäteily

Maanpinnan pitkäaaltoinen säteily avaruuteen mitattuna vaakasuoralle pinnalle ja korjattuna lämpötilalla (W/m**2).

Ilmakehän pitkäaaltosäteilyn vuontiheys

Vastasäteily

Ilmakehästä heijastuva pitkäaaltoinen ulossäteily mitattuna vaakasuoralle pinnalle ja korjattuna lämpötilalla (W/m**2).

SäteilytaseMaanpinnalle tulevan ja siitä lähtevän säteilyn erotus. Hetkellinen arvo (W/m**2).
Paisteaika

Yksikkönä sekuntia per minuutti. Paisteaikaa kertyy, mikäli suoran säteilyn intensiteetti (teho) on suurempi kuin 120 W/m**2.

UV-B-säteilyn vuontiheys

Eryteemapainotetun UVB-säteilyn vuontiheys

UVI-indeksi (UVI) on dimesioton indeksi, jolla mitataan ihon eryteema- eli palamisherkkyydellä painotetun UVB-säteilyn vuontiheyttä. UVI-indeksi vastaa eryteemapainotetun UVB-säteilyn vuontiheyttä (yksiköissä W/m**2) kerrottuna tekijällä 40 m**2/W.