Puutteita ja muutoksia havaintoasemilla?

Noin 400 havaintoaseman verkostossamme ilmenee väistämättä silloin tällöin vikoja, ongelmia ja muutostarpeita.

Poikkeustilanteita havaintoasemilla

Hailuoto Keskikylä

Keskikylän havaintoaseman tuulimittauksen on todettu olevan epäedustava ja altis toimintahäiriöille. Keskikylän tuulimittaus on näin ollen otettu pois käytöstä ja tullaan lopettamaan lähiaikoina. Jatkossa lähin tuulta mittaava havaintoasema on Hailuoto Marjaniemi, joka sijaitsee 8,2 kilometriä länsiluoteeseen Keskikylän havaintoasemasta.

Muutoksia asemaverkostossa

Sipoo Eestiluoto

Sipoo Eestiluodon havaintoasema on lopettanut toimintansa ja aseman havaintolaitteet on purettu 29.9.2021. Tästä lähin lähimmät havainnot saadaan Sipoo Itätoukista, joka sijaitsee 3 kilometriä etelälounaaseen Eestiluodosta.

Ilmajoki Seinäjoki lentoasema

Havaintolaitteita Seinäjoen lentoasemalla
Ilmajoki Seinäjoki lentoasema

Seinäjoen lentoaseman uusittu lentosäähavaintojärjestelmä tuottaa nyt myös pintasäähavaintoja lentoaseman havaintoasemalta. Asemalta on nähtävissä sade- ja lumensyvyystiedot pois lukien havaintoja 2.9.2021 klo 14 lähtien.

Ylitornio Meltosjärvi

Meltosjärven havaintoasemalle on lisätty tuulimittaus. Asemalta on uusina suureina saatavilla tuulen nopeus ja puuska sekä tuulen suunta.

Sotkamo Tuhkakylä

Tuhkakylän havaintoasemalle on lisätty tuulimittaus. Asemalta on uusina suureina saatavilla tuulen nopeus ja puuska sekä tuulen suunta.

Jyväskylä lentoasema

Jyväskylä lentoaseman havaintoasemalta ei ole enää jatkossa saatavilla pilvisyys, näkyvyys tai vallitsevan sään havaintoja. Viereiseltä Jyväskylä lentoasema AWOS asemalta nämä suureet ovat saatavilla. Asemien etäisyys toisistaan on noin 0,5 km.

14.10.2021