Ilmatieteen laitoksen avoin data - Pikaohje

Suomeksi ohjeet ovat lyhyemmät ja niissä on kerrottu enemmän aineistojen sisällöstä. Englanniksi ohjeita löytyy enemmän erityisesti rajapinnan käyttöön, ja ne ovat teknisempiä.

Latauspalvelu

Latauspalvelusta voi ladata dataa koneluettavassa muodossa. Ilmatieteen laitoksen latauspalvelu on toteutettu OGC Web Feature Service 2.0 (WFS) rajapinnan avulla. Lue lisää latauspalvelun pikaohje -sivulta.

Huom.: säävaroitukset jaetaan CAP-syötteenä, erillisen ohjeen siihen löydät täältä.

Katalogipalvelu

Katalogipalvelusta voi etsiä avoimen datan tietoaineistoja ja niitä koskevia metatietoja. Ilmatieteen laitoksen katalogipalvelu on toteutettu käyttäen GeoNetwork ohjelmaa, joka täyttää INSPIRE hakupalvelun (Discovery Service) vaatimukset. Katalogin tietoaineistoja voi selata osoitteessa http://catalog.fmi.fi tai vaihtoehtoisesti voi käyttää koneluettavaa rajapintaa. Useimpien tietoaineistojen metatiedot sisältävät myös linkin Ilmatieteen laitoksen latauspalveluun ja joidenkin aineistojen osalta myös linkin katselupalveluun.

Katselupalvelu

Katselupalvelusta voi tarkastella datoja esimerkinomaisesti. Ilmatieteen laitoksen katselupalvelu on toteutettu OGC Web Map Service (WMS) rajapinnan avulla. Katselupalvelun karttatasoja voi katsella osoitteessa http://openwms.fmi.fi/geoserver/web/ tai vaihtoehtoisesi voi käyttää koneluettavaa rajapintaa. Löydät aiheesta lisää tietoa katselupalvelun pikaohje -sivulta.