Havaintojen lataus

Miksi havaintoja puuttuu latauksen välistä?

Havaintoasemalla on voinut olla vikatilanne, jolloin havaintoja ei ole saatavilla.

Ladattaessa paljon dataa kerralla, voi välistä jäädä havaintoja puuttumaan ryppäissä. Etenkin minuuttihavaintoja ladattaessa (mm. säteilysuureet) havaintoja tulee niin paljon, että selaimet eivät kykene käsittelemään samanaikaisesti kaikkia tulevia tietopaketteja. Tällöin välistä saattaa puuttua havaintoja esimerkiksi kahden viikon jaksoina. Ongelman voi ratkaista lyhentämällä hakujakson pituutta esimerkiksi kahteen viikkoon.

Miksi aineistosta puuttuu havainto?

Kaikki havaintoasemat eivät mittaa samoja asioita, koska havaintoasemat on tarkoitettu eri tarkoituksiin. Lista Ilmatieteen laitoksen havaintoasemista.

Havaintoasemille tapahtuu muutoksia ja välillä havaintoasema voi esimerkiksi huollon vuoksi olla pois käytössä. Ajantasaiset tiedot puutteista ja muutoksista.

Havainnoista löytyy tietoa myös sivuilta: neuvoja havaintosuureisiin ja eri sääsuureiden havainnoinnista.

Miksi vanhempia havaintoja ei ole saatavilla?

Hetkellisiä säähavaintoja on aluksi saatavilla vain vuodesta 2010 alkaen. Päivittäisiä ja kuukausiarvoja on pääosin saatavilla 1960-luvulta lähtien, havaintoasemasta riippuen. Meri- ja ilmanlaatuhavainnoissa ovat omat aikarajoitteet. Aineistojen alkupäivämäärät riippuvat teknisistä rajoitteista.

Ajan myötä rajapintaan tuodaan vanhempia havaintoja sitä mukaan, kun ne voidaan teknisesti ja laadullisesti julkaista.

Miten havaintojen latauspalvelu eroaa avoimen datan rajapinnasta?

Havaintojen latauspalvelu hakee tietoa Ilmatieteen laitoksen avoimen datan rajapinnasta. Latauspalvelu on rakennettu niin, ettei ohjelmointiosaamista tarvita. Näin havaintojen lataaminen on  pyritty tekemään käyttäjälle mahdollisimman helpoksi.

Avoimen datan rajapinta on koneluettavassa muodossa. Tämä tarkoittaa sitä, että havaintojen etsiminen ja näyttäminen vaatii käyttäjältä yleensä jonkin verran ohjelmointiosaamista.

Miksi palvelua ei ole saatavilla ruotsin kielellä?

Palvelu on rakennettu avoimen datan rajapinnan päälle. Itse rajapinta on alun perin tarkoitettu koneluettavia aineistoja varten ja se on saatavissa vain suomeksi ja englanniksi. Koska käyttöliittymä noudattaa samoja kieliversioita kuin rajapinta, ei ruotsinkieltä ole ainakaan toistaiseksi saatavilla.

Maksaako palvelun käyttö tai tarvitseeko siihen rekisteröityä?

Palvelun käyttö on ilmaista ja siihen ei tarvitse rekisteröityä.