Kasvukausi 2023

Termisen kasvukauden alkamis- ja päättymispäivät 2023

Kartan värilliset vyöhykkeet kuvaavat keskimääräistä termisen kasvukauden alkamista ja loppumista kaudella 1991-2020. Päivämäärät kartoilla ovat vuoden 2023 päivämääriä.

Jokioinen

Sodankylä