Terminen kasvukausi 2018

Termisen kasvukauden alkamis- ja päättymispäivät 2018

Kartan värilliset vyöhykkeet kuvaavat keskimääräistä termisen kasvukauden alkamista ja loppumista kaudella 1981-2010. Päivämäärät kartoilla ovat vuoden 2018 päivämääriä.
Kuvassa ruskealla viivalla on merkitty kauden 1981-2010 keskiarvo. Lämpösummakuvassa oranssit viivat kuvaavat 95 % ja 5 % rajoja. Yksi jakoväli x-akselilla on 5 vuorokautta.