Terminen kasvukausi 2012

Termisen kasvukauden 2012 alkamis- ja päättymispäivät

 

Kartan värilliset vyöhykkeet kuvaavat keskimääräistä termisen kasvukauden alkamista ja loppumista kaudella 1981-2010. Päivämäärät kartoilla ovat vuoden 2012 päivämääriä.
Kuvassa ruskealla viivalla on merkitty kauden 1981-2010 keskiarvo. Lämpösummakuvassa oranssit viivat kuvaavat 95 % ja 5 % rajoja.