Terminen kasvukausi 2010

Terminen kasvukausi 2010 oli lämmin. Kasvukauden lämpösumma oli 110-130 % keskimääräisestä. Alkukesästä saatiin kuurosateita, mutta helteiden myötä kuivuus vaivasi paikoitellen. Sateet jakautuivat hyvin epätasaisesti, 70-145 % keskimääräisestä.

Termisen kasvukauden 2010 alkamis- ja päättymispäivämäärät

Kartan värilliset vyöhykkeet kuvaavat keskimääräistä termisen kasvukauden alkamista ja loppumista kaudella 1971-2000. Päivämäärät kartoilla ovat vuoden 2010 päivämääriä.

Lämpö-, sade- ja haihduntasumman kehitys kasvukaudella 2010

Kuvissa ruskealla viivalla on kuvattu keskimääräisiä arvoja kaudella 1971-2000