Terminen kasvukausi 2013

Termisen kasvukauden alkamis- ja päättymispäivät 2013

Kartan värilliset vyöhykkeet kuvaavat keskimääräistä termisen kasvukauden alkamista ja loppumista kaudella 1981-2010. Päivämäärät kartoilla ovat vuoden 2013 päivämääriä.
Kuvassa ruskealla viivalla on merkitty kauden 1981-2010 keskiarvo. Lämpösummakuvassa oranssit viivat kuvaavat 95 % ja 5 % rajoja.