Terminen kasvukausi 2014

Termisen kasvukauden alkamis- ja päättymispäivät 2014

Kartan värilliset vyöhykkeet kuvaavat keskimääräistä termisen kasvukauden alkamista ja loppumista kaudella 1981-2010. Päivämäärät kartoilla ovat vuoden 2014 päivämääriä.
Kuvassa ruskealla viivalla on merkitty kauden 1981-2010 keskiarvo. Lämpösummakuvassa oranssit viivat kuvaavat 95 % ja 5 % rajoja.