Terminen kasvukausi 2005

Termisen kasvukauden alkamis- ja päättymispäivämäärät 2005

Terminen kasvukausi alkoi lähes koko maassa kesäkuun alkuun mennessä.

Lapissa terminen kasvukausi päättyi ennen syyskuun puoliväliä, mutta vasta kuukautta myöhemmin Oulun läänissä ja sen eteläpuolella.

Vuorokauden keskilämpötila Jokioisilla touko-marraskuu 2005

Vuorokauden keskilämpötila 2005 on merkitty vihreällä. Tasoitetut käyrät ovat suureen 2,5 %, 50% ja 97,5 % esiintymistodennäköisyyden kohdalla vertailukaudella 1971-2000. Keskellä oleva liila viiva kuvaa vuorokauden keskilämpötilan 50% -arvoa eli mediaania.

Termisen kasvukauden tietoja muutamalla paikalla

Tehoisan lämpötilan summa kuukausittain


Lämpösumman suure on vuorokausiastetta.

Lämpö-, sade- ja haihduntasumman kehitys kasvukaudella 2005


Heinäkuun lopussa satoi runsaasti Turussa ja Lappeenrannassa