Terminen kasvukausi 2003

Termisen kasvukauden alkamis- ja päättymispäivät 2003

Maan eteläosassa terminen kasvukausi alkoi noin viikon keskimääräistä ajankohtaa myöhemmin. Sen sijaan maan keskiosassa alkupäivämäärät ovat pitkän ajan keskiarvon mukaiset kuten myös suuressa osassa Oulun lääniä ja Lapin läänin eteläosassa. Muualla Lapin läänissä Kilpisjärveä lukuun ottamatta terminen kasvukausi alkoi jopa yli viikon keskimääräistä aikaisemmin.

Lapissa terminen kasvukausi päättyi varsin keskimääräiseen aikaan.

Tehoisan lämpötilan summa kuukausittain

Termisen kasvukauden 2003 tiedot Jokioisilla ja Sodankylässä

Kasvukauden etenemistä seurataan viiden vuorokauden jaksoissa noin 30 paikkakunnalla Suomessa. Kuvissa ovat Jokioisten ja Sodankylän tehoisan lämpötilan summan kertymä, sadekertymä ja haihduntakertymä termisen kasvukauden aikana. Tasoitetut ruskeat käyrät kuvaavat pitkän ajan keskiarvoa, sateissa ja haihdunnassa mediaania (50 %). Tehoisan lämpötilan summan taustalla ovat 5% sekä 95% tilastollisen todennäköisyyden rajat vertailukaudella 1961-1990.