Terminen kasvukausi 2002

Terminen kasvukausi 2002 alkoi varhain keväällä ja päättyi koko maassa 2.10. mennessä. Paikoin rikottiin kasvukauden lämpösummaennätyksiä.

Termisen kasvukauden alkaminen ja päättyminen

Terminen kasvukausi alkoi varhain keväällä 2002. Erityisen aikainen alku oli maan keski- ja pohjoisosassa. Terminen kesä ja kasvukausi päättyivät maan keskiosassa harvinaisen samaan aikaan, kun kylmän ilman purkaus pohjoisesta laski vuorokauden keskilämpötilat 17. - 19.9.2002 nopeasti sekä +10 että +5 asteen alapuolelle. Maan eteläosissa terminen kasvukausi päättyi 30.9.-2.10. poikkeuksellisen kolean sään jatkuessa.

Tehoisan lämpötilan summan kertymät 2002 kuukausittain

<div class="img-caption">Tehoisan lämpötilan summan kertymät kuukausittain ja kasvukauden päättyessä. Oikeassa alakartassa on esitetty vihreällä termisen kasvukauden alkupäivämäärät ja ruskeat numerot taas kuvaavat termisen kasvukauden päättymispäivän vuonna 2002.</div>

Termisen kasvukauden päättyessä tehoisan lämpötilan summan kertymä oli 1,2-1,3 -kertainen koko maassa verrattuna 1961-1990 keskiarvoon. Paikoin saavutettu lähes 1700 tehoisaa astetta oli paikallinen ennätys kuten Helsinki Vantaalla, 1693 vuorokausiastetta. Suomen suurimmat tehoisan lämpötilan summat ovat vuodelta 1937. Tuolloin mm. Piikkiössä laskettiin summaksi 1705 ja Lappeenrannassa 1732 vuorokausiastetta.

Kasvukauden sateet jäivät Lappia lukuun ottamatta keskiarvoja pienemmiksi aika yleisesti. Kuitenkin paha kuivuus koski ensi sijaisesti rannikoita ja maan lounais- sekä kaakkoisosia.

Tehoisan lämpötilan summan ja sadesumman kertymät Jokioisilla ja Sodankylässä

Kasvukauden etenemistä seurattiin viiden vuorokauden jaksoissa yli 30 paikkakunnalla Suomessa. kuvissa on näytteet Jokioisten ja Sodankylän tehoisan lämpötilan summan kertymästä ja sadekertymästä. Tasoitetut käyrät kuvaavat ajankohdan keskiarvoa. Tehoisan lämpötilan summan taustalla ovat 5% sekä 95% tilastollisen todennäköisyyden rajat vertailukaudella 1961-1990.