Terminen kasvukausi 2001

Termisen kasvukauden pituus

Termisen kasvukauden pituus vuorokausina 2001 mustilla numeroilla. Keltaisella on merkitty kauden 1951-80 keskiarvopituus (vrk) niiden paikkakuntien alapuolelle, joilta keskiarvotieto on saatavana.

Tehoisan lämpösumman kertymät

Termisen kasvukauden alkupäivämäärät ja tehoisan lämpötilan summan kertymäkartat (°Cvrk).

Tehoisan lämpötilasumman kehitys Jokioisilla 2001

Tehoisan lämpötilan summan kertymä Jokioisilla termisen kasvukauden alusta sen loppuun vuonna 2001. Kuvassa on esitetty myös lämpösumman tilastollisen esiintymismahdollisuuden käyrät 5% ja 95 % tasolla. Keskellä on mediaania kuvaava käyrä vertailukaudella 1961-90.