Tutkimusalukset

Merta havainnoidakseen täytyy usein myös päästä merelle. Tarvitaan siis tutkimusalus.

Tutkimusta tehdään monenlaisilta aluksilta, tutkimuskohteen mukaan. Esimerkiksi rannikkovesille sopii pienempi alus kuin valtamerille ja jäissä vaaditaan eri ominaisuuksia kuin tyynellä kesäsäällä. Tärkeintä on, että alukselta pystyy laskemaan ja nostamaan mittalaitteita mereen ja pois turvallisesti.

Tutkimusalusta käytetään paitsi mittauksien tekoon merellä, myös jatkuvasti merellä mittaavien laitteiden asennuksissa ja huolloissa. Esimerkiksi poijujen nostot ja laskut tehdään usein tutkimusaluksesta.

Suomen merkittävin laiva Itämeren tutkimuksessa on Suomen ympäristökeskuksen Aranda, jota myös Ilmatieteen laitos käyttää. Arandalla tehdään mm. säännöllisesti Itämeren tilan seurantamatkoja. Niillä mittauksia tehdään samoista paikoista ja saadaan näin tietoa Itämeren nykytilasta ja sen muutoksista.

Laivoilta tehtävät havainnot

Myös tavallisilta laivoilta tehdään havaintoja, jotka hyödyttävät merentutkimusta. Niillä voi olla itsessään mittalaitteita, jotka lähettävät tietoa merestä automaattisesti. Nämä mittaavat esimerkiksi veden lämpötilaa ja suolaisuutta tai kemiallisia ja biologisia aineita ja ominaisuuksia. Toisaalta miehistön tekemät ja ilmoittamat havainnot esimerkiksi jäätilanteesta tai jäätämisestä ovat hyödyllisiä.

Tutkimusalus Arandan perässä kaksi turvapukuista ihmistä nostaa köydellä poijuja merestä.
Mittalaitteiden nostoa Arandalta. Kuva: Ilkka Lastumäki.

6.4.2023