Arktisten alueiden mittaustoimintaa Sodankylässä

Arktinen avaruuskeskus Sodankylässä on kansainvälisesti ainutlaatuinen satelliittiaineistojen validointi- ja tutkimusalue pohjoisilla leveysasteilla. Tämän ohessa Sodankylän mittausohjelma tuottaa jatkuvaa integroitua tietoa biosfäärin, hydrosfäärin ja ilmakehän toiminnasta.

Kasvihuonekaasujen ja satelliitti-instrumenttien vertailumittaustorni Sodankylässä, johon on sijoitettu myös kansainvälisen ICOS-verkoston mittalaitteet ilmakehän ja metsäekosysteemin välisen hiilidioksidivuon mittaukseen. Kuva: Ilmatieteen laitos.

Havaintojen avulla tutkitaan ilmastonmuutosta sekä parannetaan maapallon tilaa seuraavien satelliittien käyttökelpoisuutta eri sovelluksissa, esim.:

  • Lumipeitteen ja lumen ominaisuuksien monitoroinnissa

  • Kasvihuonekaasupitoisuuksien mittauksissa.

  • Näin edistetään kaukokartoitusmenetelmien hyödyntämistä ilmasto- ja ympäristötutkimuksessa. Tarkka mittaustieto on tarpeen, jotta satelliittien kautta saatavan tiedon paikkansapitävyys voidaan varmentaa.

  • Arktisen avaruuskeskuksen alueella Sodankylän Tähtelässä tehdään: Järjestelmällisiä meteorologisia havaintoja sekä maanpintahavainnoin että ilmakehän automaattiluotauksin

  • Luotaukset tuottavat korkeusprofiileja tärkeimmistä meteorologisista suureista, ilmakehän kemiallisesta koostumuksesta sekä säteilyolosuhteista

  • Hiilen- ja vedenkiertoa boreaalisissa ekosysteemeissä seurataan automaattimittauksin metsä- ja suoalueilla

  • Maapallon magneettikenttää ja ionosfääriä havainnoidaan magnetometrien, satelliittitomografian ja revontulikameraverkoston avulla.

  • Sodankylän Arktinen avaruuskeskus tarjoaa vieraileville tutkimusryhmille erinomaiset puitteet mittauskampanjoille, joissa tutkitaan kokeellisesti lähiavaruuden, ilmakehän, biosfäärin sekä lumi- ja maaperäprosessien toimintaa.

Mittaustornit ja mastot

Tähtelän kankaalla on useita torneja ja mastoja, joiden mittalaitteita hyödynnetään uusien satelliitti-instrumenttien kehitystyöhön sekä tuotetaan tietoa pohjoisten alueiden ilmastonmuutoksesta. Alueen korkeimmassa mastossa (48 m) tehdään mikrometeorologisia mittauksia useilla eri korkeuksilla. Niitä käytetään mm. globaalien sääennusteiden kehitystyöhön ja laadun varmentamiseen sekä EU:n ICOS-hankkeessa (Integrated Carbon Observation System). Kansainvälinen ICOS-verkosto tuottaa tietoa hiilenkierrosta (lähteet, nielut ja varastot) edistyneiden mittausasemien avulla. Sodankylän havaintoasemalle tuo lisäarvoa sen läheisyydessä tehtävä muut järjestelmälliset mittaukset liittyen esimerkiksi lumipeitteeseen ja maaperän routaan.

Sodankylässä on erilaisia mittausalustoja liittyen satelliitti-instrumenttien kehitykseen ja kalibrointiin. Kuvat: Anna Kontu ja Roberta Pirazzini, Ilmatieteen laitos.