Havainnot merellä

Havainnot ja teoria kulkevat luonnontieteissä useimmiten rinnatusten. Ilman toista tai erikseen käytettyinä ne usein johtavat virhepäätelmiin. Havaintoja tarvitaan teorioiden perustiedoiksi ja teorioiden vahvistamiseksi; uudet teoriat puolestaan luovat edellytyksiä täsmällisempään havaintojentekoon.

CTD-luotain puomin päässä meren yllä.
CTD-luotain. Kuva: Elisa Lindgren.

Aivan kuten fyysikot työskentelevät omissa laboratorioissaan, niin merifyysikot työskentelevät omissa tutkimustiloissaan kaikilla maailman merillä. Merentutkijan tärkein työväline omien aivojen lisäksi on kunnollinen ja merikelpoinen tutkimusalus. Tutkimusalus mahdollistaa erilaisten mittausten tekemisen erilaisilla mereen laskettavilla mittalaitteilla. Näiden mittausten tekemiseen käytetään myös erilaisia mereen ankkuroitavia tai sinne vapaasti ajelehtimaan jätettäviä poijuja ja muita mittalaitteita. Myös rannikoille voidaan rakentaa erilaisia mittauslaitteita, esim. vedenkorkeusmittausta varten.

Näitä laitteita käytetään mittaamaan aallokkoa, vedenkorkeutta, virtauksia, veden lämpötilaa, suolaisuutta, liuenneita kaasuja, valoa sekä muita meren ilmiöitä ja ominaisuuksia.

Nykyaikana meren havainnointi erilaisista satelliiteista on yleistynyt, mutta ilman pintahavaintoja niiden keräämä tieto jää melko arvottomaksi.

1.7.2021