Jäähavainnot

Jäähavaintoja kerätään Ilmatieteen laitoksen Jääpalvelussa jäätilanteen seuraamiseen ja ennustamiseen meriliikenteelle, sekä tutkimuskäyttöön.

Paikan päältä

Ilmatieteen laitoksella on ympäri Suomen rannikkoa havaintopisteitä, joissa toimii parikymmentä jäähavaitsijaa. Jäähavainnointiin kuuluu näkyvän jäätilanteen raportoinnin lisäksi jään paksuuden mittaaminen kerran viikossa. Myös Sääsovelluksella raportoituja jäähavaintoja hyödynnetään. Jään paksuudesta on yhä hankala saada tietoa muuten kuin paikan päällä mittaamalla.

Mittaus tehdään kairaamalla jäähän reikä ja mittaamalla sopivalla mittakepillä jään kokonaispaksuus. Myös jään päällä olevan lumikerroksen paksuus mitataan ja raportoidaan, sillä lumi vaikuttaa jään paksuuskasvuun. Mittaus on hyvä toistaa parissa kohdassa, jolloin paikallinen vaihtelevuus näkyy tuloksissa. Tämän lisäksi jään rakennetta selvitetään sahaamalla siitä näyte ja nostamalla se ylös. Tästä jäänäytteestä voi nähdä ja mitata, kuinka suuri osa jäästä on kirkasta ja lujaa teräsjäätä ja paljonko hauraampaa kohvajäätä.

Myös laivat, ennen kaikkea jäänmurtajat, havainnoivat jäätilannetta Itämerellä ja raportoivat siitä Ilmatieteen laitokselle.

Mies pitää mittatikkua kairanreiässä.
Jäähavaitsija mittaa jään paksuuden.

Ylhäältä käsin

Nykyään satelliitit ovat tärkein tapa havainnoida jäätä. Satelliittikuvia tulkitsemalla saadaan tietoa jään laajuudesta, lauttojen koosta, railoista, ahtaumista jne. Kuvien laatu ja määrä on kehittynyt huimasti, eikä esim. lentotiedusteluilla ole nykypäivänä yhtä merkittävää osaa kuin ennen. Haasteita on kuitenkin edelleen. Satelliittien ylitysajat ja radat eivät välttämättä ole parhaat mahdolliset jäätilanteen kannalta. Tietyissä kuvissa esim. pilvinen sää aiheuttaa ongelmia. Lisäksi kuvaushetken ja kuvan käytettäväksi saapumisen välillä voi kulua pitkäkin aika. Myös kuvien tulkinta vaatii harjaantuneisuutta käyttäjältä.

Meriveden lämpötila

Varsinaisten jäähavaintojen lisäksi jäätilanteen arvioimisessa ja ennustamisessa käytetään havaintoja meriveden lämpötilasta. Lämpötilaa mitataan poijuilla, mareografeilla ja kiinteillä asemilla. Lisäksi joihinkin säännöllisesti Itämerellä liikennöiviin aluksiin on asennettu runkolämpömittarit, jotka aluksen kulkiessa mittaavat meren lämpötilaa. Veden pintalämpötilaa havainnoidaan myös satelliittien avulla.

24.2.2022