Lämpötila-suolaisuusluotain - CTD

CTD eli lämpötila-suolaisuusluotain on meritieteen tärkein mittalaite.

CTD:llä mitataan meriveden lämpötilaa, suolapitoisuutta ja syvyyttä. Siihen on mahdollista liittää useita erilaisia lisäantureita, jotka mittaavat esimerkiksi happipitoisuutta, levien määrää sekä valon vaimenemista merivedessä.

Mittaustuloksia käytetään meren tilan seurannassa (esimerkiksi hapettomat pohjat, rehevöityminen), meren vuodenaikaisvaihtelujen seurannassa sekä meriveden kerrostuneisuuden ja liikkeiden tutkimuksessa. Lisäksi laitteen mittaustulokset ovat tuki- ja taustatietoina lähes kaikessa merentutkimuksessa.

CTD lasketaan tutkimusaluksesta tiedonsiirtokaapelin varassa mereen lähes jokaisella havaintopisteellä heti pisteelle saapumisen jälkeen.