Vedenkorkeusjärjestelmien muunnosluvut

Teoreettisen keskiveden ero (cm) muihin korkeusjärjestelmiin eri vuosina.

Taulukoissa on joka vuodelle teoreettisen keskiveden ero muihin korkeusjärjestelmiin (NN, N43, N60, N2000) senttimetreinä (cm) eri paikkakunnilla Suomen rannikolla. Paikka valitaan alasvetovalikosta. Tiedot voi ladata myös Excel- tai PDF-taulukkona.

Ensimmäisessä sarakkeessa on vuosiluku, jonka voi järjestää nuolista alusta loppuun tai lopusta alkuun. Vuosiluvut alkavat vuodesta 1887, kun ensimmäinen mareografi perustettiin ja päättyvät nykyaikaan. Seuraavissa sarakkeissa ovat geodeettiset korkeusjärjestelmät, joiden ero teoreettiseen keskiveteen on taulukoitu senttimetreinä. Oikeasta yläkulmasta tiedot voi ladata Excel- tai PDF-taulukkona.

Laskuesimerkkejä

Esimerkki 1: korkeusjärjestelmästä toiseen muuntaminen

Merivesi oli eräänä päivänä vuonna 2018 Turussa +5 cm teoreettisen keskiveden suhteen. Paljonko vedenkorkeus oli silloin N2000-järjestelmässä ilmoitettuna? Entä paljonko se olisi N60-järjestelmässä?

Vastaus: N2000-järjestelmässä Taulukosta saadaan vuoden 2018 teoreettisen keskiveden eron N2000-järjestelmään olleen Turussa 15,0 cm. Tällöin vedenkorkeus N2000-järjestelmässä on 5 cm + 15,0 cm = 20,0 cm

Vastaus: N60-järjestelmässä Taulukosta saadaan vuoden 2018 teoreettisen keskiveden eron N60-järjestelmään olleen Turussa -14,2 cm. Tällöin vedenkorkeus N60-järjestelmässä on 5 cm - 14,2 cm = -9,2 cm

Kuva havainnollistaa laskuesimerkkiä, miten teoreettisessä keskivedessä mitattuna vedenkorkeuslukema on pienempi kuin N2000-järjestelmässä mitattuna, vaikka vesi itse on samalla korkeudella.
Jos vedenkorkeus oli vuonna 2018 Turussa 5 cm teoreettisen keskiveden suhteen mitattuna, N2000-järjestelmässä mitattuna se on 20 cm.

Esimerkki 2: eri vuosien teoreettisten keskivesien muuntaminen

Vuonna 2012 Pietarsaaressa on mitattu vedenkorkeus -22 cm teoreettisen keskiveden (MW2012) suhteen. Vedenkorkeus voidaan muuttaa vuoden 2005 teoreettiseen keskiveteen (MW2005) käyttämällä apuna geodeettisia korkeusjärjestelmiä.

Vastaus N2000-korkeusjärjestelmän avulla laskettuna: MW2012 nollataso on 10,7 cm korkeammalla kuin N2000-järjestelmän nollataso. MW2005 nollataso on 13,7 cm korkeammalla kuin N2000-järjestelmän nollataso. Siten korkeusjärjestelmän MW2005 nollataso on 3,0 cm korkeammalla kuin MW2012-järjestelmän nollataso.

Vedenkorkeus MW2005-järjestelmässä on: -22,0 cm - 3,0 cm = -25,0 cm

Vastaus N60-korkeusjärjestelmän avulla laskettuna: MW2012 nollataso on 33,3 cm alempana kuin N60-järjestelmän nollataso. MW2005 nollataso on 30,3 cm alempana kuin N60-järjestelmän nollataso. Korkeusjärjestelmän MW2005 nollataso on 3,0 cm korkeammalla kuin MW2012-järjestelmän nollataso.

Vedenkorkeus MW2005-järjestelmässä on: -22,0 cm - 3,0 cm = -25,0 cm

Esimerkki 3: maankohoaminen

Kuinka paljon maa on noussut merestä Pietarsaaressa vuosina 1960-2010?

Vastaus: Keskivesitaulukosta saadaan Pietarsaaren vuoden 1960 teoreettisen keskiveden (MW1960) korkeudeksi N2000-järjestelmän suhteen +46,4 cm, ja vuoden 2010 teoreettisen keskiveden (MW2010) korkeudeksi +11,5 cm. Vuosien 1960 ja 2010 välillä maa on siis noussut

46,4 cm – 11,5 cm = 34,9 cm eli noin 35 cm.