Metsäpalovaroitus varoittaa, kun maasto on kuivaa

Ilmatieteen laitos antaa metsäpalovaroituksen, kun metsässä on kuivaa. Silloin ei saa tehdä avotulta.

Metsäpalovaroituksissa on 3 vaaratasoa ja ruohikkopalovaroituksissa on yksi varoitustaso. Kaikkia kolmea koskee sama laki, että avotulta ei saa tehdä. Suurten ja nopeasti etenevien metsäpalojen todennäköisyys kasvaa oranssissa ja punaisessa luokassa.

Metsäpalovaroitus annetaan ja poistetaan useimmiten keskiyöllä kello 00. Varoituksen aluejakona käytetään maakuntia. Pohjois-Pohjanmaalla (lähinnä Kuusamon, Taivalkosken ja Pudasjärven osalta) ja Lapissa voidaan käyttää myös kuntajakoa.

Metsäpalovaroitukset annetaan käyttäen apuna indeksiä, joka lasketaan maanpinnan ylimmän, noin 6 sentin paksuisen, kerroksen kosteusoloja kuvaavan mallin avulla. Mallin lähtötietoina käytetään mm. sademäärää ja ilman lämpötilaa.

Kevään ensimmäiset metsäpalovaroitukset annetaan useimmiten toukokuun alkupuolella. Metsäpalovaroituskausi päättyy syyskuussa tai viimeistään lokakuun alussa.

Ruohikkopalovaara on keväällä

Ruohikkopalovaarasta varoitetaan tarvittaessa maalis–toukokuussa. Keväisin sulavan lumen alta paljastuva edellisen vuoden kuiva ruoho voi syttyä palamaan, vaikka puusto ei vielä helposti sytykään. Kasvukauden päästyä vauhtiin ruohikkopalovaarasta ei enää tiedoteta.

Peltoa kulotetaan. Ilmassa savua ja maa vähän tulessa.
Kuva: Tuomo Bergman.

Varotoimet metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana

Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, kun metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Tällainen tilanne voi johtua esimerkiksi kuivuudesta tai tuulesta.

Lisäksi paikalliset palo- taikka ympäristöviranomaiset voivat kieltää perustellusta syystä avotulen teon muunakin aikana ja näitä määräyksiä tulee luonnollisesti noudattaa. Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa. Kaupungissa voi olla yksiselitteinen avotulen tekokielto muualla kuin siihen erikseen merkityillä paikoilla.

Nykyisen lainsäädännön mukaan esimerkiksi risujen yms. poltosta ei tarvitse ennakkoon ilmoittaa viranomaisille. Poltto ei saa aiheuttaa haittaa tai vahinkoa naapureille. Kunnat ovat antaneet myös määräyksiä ja ohjeita risujen yms. poltosta. Osassa kuntia se on esimerkiksi kokonaan kielletty. Metsänhoidollisesta kulotuksesta on aina ilmoitettava etukäteen alueen pelastuslaitokselle.