Metsäpalovaroitus varoittaa, kun maasto on kuivaa

Ilmatieteen laitos antaa metsäpalovaroituksen, kun metsässä on kuivaa. Silloin ei saa tehdä avotulta.

Metsäpalo- ja ruohikkopalovaroituksissa on yksi varoitustaso ja ne merkitään varoituskartalle keltaisella.

Metsäpalovaroitus annetaan ja poistetaan useimmiten puolilta päivin. Varoituksen aluejakona käytetään maakuntia. Pohjois-Pohjanmaalla (lähinnä Kuusamon, Taivalkosken ja Pudasjärven osalta) ja Lapissa voidaan käyttää myös kuntajakoa.

Kevään ensimmäiset metsäpalovaroitukset annetaan useimmiten toukokuun alkupuolella. Metsäpalovaroituskausi päättyy syyskuussa tai viimeistään lokakuun alussa.
 
Metsäpalovaroitukset annetaan käyttäen apuna indeksiä, joka lasketaan maanpinnan ylimmän, noin 6 sentin paksuisen, kerroksen kosteusoloja kuvaavan mallin avulla. Mallin lähtötietoina käytetään mm. sademäärää ja ilman lämpötilaa.

Ruohikkopalovaara on keväällä

Ruohikkopalovaarasta varoitetaan tarvittaessa huhti–toukokuussa. Keväisin sulavan lumen alta paljastuva edellisen vuoden kuiva ruoho voi syttyä palamaan, vaikka puusto ei vielä helposti sytykään. Kasvukauden päästyä vauhtiin ruohikkopalovaarasta ei enää tiedoteta.

Peltoa kulotetaan, jonka seurauksena ilmassa on runsaasti savua.

Kuva Tuomo Bergman

Varotoimet metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana

Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, kun metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Tällainen tilanne voi johtua esimerkiksi kuivuudesta tai tuulesta.

Lisäksi paikalliset palo- taikka ympäristöviranomaiset voivat kieltää perustellusta syystä avotulen teon muunakin aikana ja näitä määräyksiä tulee luonnollisesti noudattaa. Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa. Kaupungissa voi olla yksiselitteinen avotulen tekokielto muualla kuin siihen erikseen merkityillä paikoilla.

Nykyisen lainsäädännön mukaan esimerkiksi risujen yms. poltosta ei tarvitse ennakkoon ilmoittaa viranomaisille. Poltto ei saa aiheuttaa haittaa tai vahinkoa naapureille. Kunnat ovat antaneet myös määräyksiä ja ohjeita risujen yms. poltosta. Osassa kuntia se on esimerkiksi kokonaan kielletty. Metsänhoidollisesta kulotuksesta on aina ilmoitettava etukäteen alueen pelastuslaitokselle.

 

22.8.2019