Maanpinnan ja kryosfäärin kaukokartoitus

Maanpinnan ja kryosfäärin kaukokartoitus -ryhmä tutkii satelliittihavaintojen käyttöä veden- ja hiilenkierron seurantaan arktisilla, tundran ja boreaalimetsävyöhykkeen alueilla.

Esimerkki päivittäisistä SMOS satelliitin havainnoista määritetystä maaperän routatilanteesta tammikuulta 2019. Kuva: Ilmatieteen laitos, Planetary Visions Limited ja ESA.
  • Kehitämme uudenlaisia mittaustekniikoita ja havaintojen tulkintamenetelmiä kryosfääriä havainnoiviin satelliitteihin.

  • Ryhmä osallistuu lukuisiin Euroopan avaruusjärjestön (ESA) tutkimushankkeisiin.

  • Esimerkkinä ESA:n MethEO-projekti:

    • Selvitetään kuinka käyttökelpoisia nykyiset satelliittit ovat maaperän roudan seurantaan pohjoisilla alueilla ja kuinka tätä tietoa voidaan käyttää metaaniemissioiden kartoitukseen Euraasian ja Pohjois-Amerikan suoalueilta

  • Ryhmä toimii Helsingissä ja Sodankylässä tehden yhteistyötä etenkin Meteorologisen tutkimuksen ja Ilmastojärjestelmätutkimuksen yksiköiden kanssa sekä kehittäen tuotteita Sodankylän kansalliseen satelliittidatakeskukseen (NSDC).