Kasvihuonekaasut ja satelliittimenetelmät

Kasvihuonekaastu ja satelliittimenetelmät -ryhmässä tutkimme ilmakehän kasvihuonekaasujen, pääasiassa hiilidioksidin ja metaanin, jakatumista sekä ilmakehä- että maanpintakaukokartoituksella.

Taustalla tulkinta kasvillisuuden fluoresenssista (fotosynteesistä) tulkittuna kuukauden OCO-2 havainnoista. Tulkittu klorofyllin fluoresenssi (SIF) antaa tietoa kasvillisuuden perustuotannosta eli hiilidioksidin sitoyutumisesta kasvillisuuden biomassaan. Kuva: Hannakaisa Lindqvist, Ilmatieteen laitos.
  • Kokeellinen tutkimustoimintamme keskittyy Sodankylään tuottaen tietoa, jolla varmennetaan globaalien satelliittihavaintojen käyttökelpoisuus, olennaisia nykyisiä satelliittimissioita ovat:

  • Kehitämme menetelmiä satelliittihavaintojen hyödyntämiseksi kasvihuonekaasujen lähteiden ja nielujen kartoituksessa

  • Tutkimme matemaattisia menetelmiä satelliittihavaintojen aikasarjojen analysointiin, data-assimilaatioon sekä havaintojen tulkinnan epävarmuuksien määritykseen.

  • Ryhmä on osa Suomen akatemian inversiolaskennan ja kuvantamisen huippuyksikköä.