Lähisäätutkimus

Lähisäätutkimuksessa kehitetään menetelmiä ilmakehän ilmiöiden, kuten sateen, konvektion ja tuulen havainnointiin erityisesti säätutkien avulla. Lisäksi kehitetään uusia säätutkapohjaisia menetelmiä sateen ja muiden ilmiöiden lähihetkiennustamiseen sekä hyödynnetään säätutkadataa erilaisissa yhteiskuntaa palvelevissa sovelluksissa.

Luoston tutka on yksi Suomen tutkaverkon yhdestätoista tutkasta.
Lähisäätutkimuksen selkärankana on Suomen laaja tutkaverkko. Luoston tutka on yksi Suomen tutkaverkon yhdestätoista tutkasta. Kuva: Juho-Pekka Kaukoranta.

Säätutkadatasta uusia menetelmiä ja algoritmeja

Ilmatieteen laitoksen operoima moderni kaksoispolarisaatiotutkaverkko tarjoaa perustan Lähisään tutkimukselle. Tutkimuksessa hyödynnetään säätutkien dataa, jonka avulla kehitetään menetelmiä ja algoritmeja erityisesti sademäärän arviointiin ja sateen eri olomuotojen veden, lumen ja rakeiden erottamiseen huomioiden pohjoisten olosuhteiden erityispiirteet. Menetelmiä kehitetään myös ilmakehän ei-meteorologisten ilmiöiden, kuten hyönteisparvien ja lintujen tunnistamiseen. Säätutkadatan lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään myös muita havaintolähteitä, kuten:

  • Lidar-havaintoja

  • Satelliittimittauksia

  • Maanpintahavaintoja

Tutkapohjaiset lähihetkiennusteet

Tärkeä osa toimintaa on säätutkapohjaisten sovellusten kehittäminen. Näistä keskeisimpänä on uusien tutkapohjaisten lähihetkiennusteiden (eng. nowcasting) kehittäminen erityisesti seuraavien tuntien sadetilanteen ennustamiseen. Ennusteita kehitetään kuitenkin myös muille ilmiöille, kuten tuulenpuuskille tai jopa lentävien muuttolintujen määrälle.

Säätutkamittauksiin pohjautuvaa lähihetkiennustetta hyödynnetään myös esimerkiksi älyliikennesäätutkimuksen parissa. Pelkkien ilmiöiden ennustamisen lisäksi tutkimustyössä jalostetaan ennusteista vaikuttavuusennusteita esimerkiksi rajuilmojen aiheuttamien vahinkojen ennakoimiseksi. Tutkimustyötä tehdään yhteistyössä laitoksen muiden ryhmien kanssa sekä myös kansallisesti että kansainvälisesti yritysten, tutkimuslaitosten ja sovellusten loppukäyttäjien kanssa.

Säätutkahavainnointoja sateen voimakkuudesta ja sadealueiden etenemissuunnasta Suomessa. Nuolet osoittvat suunnan ja värikartta sateen intensiteetin.
Säätutkahavainnoista saadaan tietoa esimerkiksi sateen voimakkuudesta ja sadealueiden etenemissuunnasta Suomessa, sekä voidaan luoda ennusteita tulevasta sadetilanteesta seuraavien tuntien aikana. Kuvassa nuolet osoittavat suuntaa ja värikartta sateen intensiteettiä.