Älyliikennesäätutkimus

Älykkäällä liikenteellä (ITS – Intelligent Transport Systems) tarkoitetaan liikenteen sujuvuuden tai turvallisuuden parantamista ajoneuvojen sekä ajoneuvojen ja infrastruktuurin välisen kommunikaation avulla.

Drooni valmiina autonomiseen lentoon Sodankylässä aurinkoisessa talvisäässä.
Drooneja käytetään automaattisen liikkumisen, ns. älyliikenteen, tutkimuksessa Sodankylässä. Kuva: Timo Sukuvaara.

Älykkään liikennesään tutkimus

Ilmatieteen laitoksen määrätietoinen älykkään liikennesään tutkimus aloitettiin Sodankylässä vuonna 2006, jolloin alkuperäinen ajoneuvojen välisen tukiasema-avusteisen kommunikaatioverkon arkkitehtuuri esiteltiin. Ideana on ollut alusta asti toisaalta kerätä ajoneuvoista niiden tekemää havaintodataa reaaliajassa tiesääpalvelujen parantamiseksi, toisaalta tuottaa näitä tarkkoja tiesääpalveluja suoraan ajoneuvoihin, reaaliajassa ja sinne missä niitä tarvitaan. Alkuperäinen kommunikaatioarkkitehtuuri perustui hybridikommunikaatioon langattomalla Wi-Fi-verkolla ajoneuvojen sekä infrastruktuurin välillä, tuettuna kaupalliseen GPRS-pohjaiseen kommunikaatioon taustalla olevana kiinteänä verkkojärjestelmänä. Tämä oli uudenlainen ratkaisu, jossa yhdistettiin lyhyen kantaman langaton verkko ja maantieteellisesti kattava mobiiliverkko sillä hetkellä käytössä olevilla ratkaisuilla. Modernit ratkaisut, kuten

  • lyhyen kantaman langaton ajoneuvokommunikaatio (IEEE 802.11p/ITS-G5) sekä

  • kehittyneemmät mobiiliverkkoratkaisut (3G/4G/5G)

ovat tarjonneet mahdollisuuden kehittää ratkaisuja edelleen.

Älykkään liikenteen infrastruktuurit

Sodankylän älykkään liikenteen infrastruktuurit ovat ovat olennainen osa älyliikennesäätutkimusta. Keskeisin infrastruktuuri on Sod5G-talvitestausrata Sodankylässä. Ajoneuvojen talvitestausradalle on rakennettu 5G-testiverkko sekä ajoneuvojen välisen kommunikaation ITS-G5 älyliikenteen kommunikaation, sekä 2 tiesääasemaa ja IoT-sääsensoriverkko tuottamaan älyliikennesäätutkimukseen tarvittavaa sääinformaatiota, yhdessä ajoneuvojärjestelmien havaintojen kanssa. Luoston säätutkaa hyödynnetään lyhyen aikavälin tarkkojen lähihetkiennusteiden (eng. nowcasting) tuottamisessa erityisesti autonomisten ajoneuvojen tarpeisiin. Lisäksi käytössä on kitka- ja säähavaintoinstrumentaatio sijoitettuna yhteistyökumppani VR Transpointin raskaan liikenteen ajoneuvoihin jotka operoivat Kemin ja Sodankylän välisellä tieosuudella, sekä interaktiivinen tutkimustiesääasema E75-valtatiellä, rekkojen ajoreitillä.

Edellä mainittuihin infrastruktuureihin tukeutuen Ilmatieteen laitos on mukana useissa älykkään liikenteen tutkimushankkeissa, kehittäen muun muassa tarkkoja tiesääpalveluja

  • ajoneuvoille,

  • autonomisille ajoneuvoille sekä

  • raskaalle liikenteelle.

Tutkimuskenttään kuuluu myös vihreä teknologia ja energiatehokkaat menetelmät liikenteessä, mukaan lukien

  • kiinteiden tiesäähavaintojen täydentäminen drooni-pohjaisella monitoroinnilla sekä autonomisella ajoneuvolla ja

  • energiatehokkaat -sekä energiaomavaraiset tienvarsisääjärjestelmät.

Sodankylän testirata talvella ilmasta käsin droonin näkökulmasta kuvattuna.
Sodankylän testiradalla testataan autonomista liikkumista mm. talviolosuhteissa. Kuva: Kari Mäenpää.