Ilmanlaatumittausten referenssejä

SALMI, J., KOMPPULA, B., WEMBERG, A., VESTENIUS, M. ja LOVÉN, K., 2019. Ilmanlaatumittaukset Pyhäsalmen kaivoksen ympäristössä. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet jaksolla helmikuu–heinäkuu 2019.  Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut  - Ilmanlaatu ja Energia, 31 s.

SALMI, J., SAARI, H., VESTENIUS, M. ja LAUKKANEN, E., 2019. Luftkvalitetsmätningar i Mariehamn. Mätresultat av partiklar för perioden 5.2.2018-31.1.2019. Meteorologiska Institutet, Experttjänster, Luftkvalitet och Energi, Helsingfors. 30 s. Läs rapporten (pdf)

SALMI, J., SAARI, H., LAAKIA, J., VESTENIUS, M. ja LAUKKANEN, E., 2019. Valtatie 12, Tampereen tunnelin ilmanlaadun seuranta. Mittaustulokset vuodelta 2018.  Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut  - Ilmanlaatu ja Energia, 46 s. + 15 liites. Lue tästä mittausraportti 2018 (pdf)

KOMPPULA, B., SAARI, H., SALMI, J., LAAKIA, J., VESTENIUS, M. ja WEMBERG, A., 2019. Kajaanin ilmanlaadun tarkkailu. Mittaustulokset vuodelta 2018. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut - Ilmanlaatu ja Energia, 41 s. + 15 liites. Lue tästä mittausraportti 2018 (pdf)

SAARI, H., SALMI, J., MAKKONEN, U., VESTENIUS, M., LAAKIA, J., WEMBERG, A., LATIKKA, J. ja LAUKKANEN, E., 2019. Agnico Eagle Finland Oy. Ilmanlaatumittaukset Kittilän kaivosalueen ympäristössä. Hengitettävien hiukkasten, arseenin ja metallien pitoisuudet vuonna 2018. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut  - Ilmanlaatu ja Energia, 44 s. + 10 liites.

SAARI, H., SALMI, J., MAKKONEN, U., VESTENIUS, M., LAAKIA, J., WEMBERG, A., LATIKKA, J. ja LAUKKANEN, E., 2019. Boliden Kevitsa Mining Oy. Ilmanlaatumittaukset Kevitsan kaivosalueella ja sen ympäristössä. Hengitettävien hiukkasten, arseenin ja metallien pitoisuudet vuonna 2018. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut  - Ilmanlaatu ja Energia, 45 s. + 10 liites.

SAARI, H., SALMI, J. , VESTENIUS, M. ja LAUKKANEN, E., 2019. Ilmanlaadun seuranta Rauman Sinisaaressa. Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 2018. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut  - Ilmanlaatu ja Energia, Helsinki. 23 s. + 3 liites.

SAARI, H., SALMI, J., VESTENIUS, M., KYLLÖNEN, K., MAKKONEN, U., WEMBERG, A., LAAKIA, J. ja LATIKKA J., 2018. Outokumpu Stainless Oy. Ilmanlaatumittaukset Tornion tehtaan ympäristössä. Rikkidioksidin, elohopean, hengitettävien hiukkasten, arseenin, metallien, PAH-yhdisteiden ja ionien pitoisuudet vuonna 2017. Loppuraportti. Asiantuntijapalvelut - Ilmanlaatu ja Energia, 64 s. + 18 liites. Lue tästä mittausraportti 2017 (pdf)

SALMI, J., SAARI, H., LAAKIA, J., LINDGREN, K. ja VESTENIUS, M. 2018. Valtatie 12, Tampereen tunnelin ilmanlaadun seuranta, Mittaustulokset vuodelta 2017.  Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut - Ilmanlaatu ja Energia, 57 s. + 33 liites. Lue tästä mittausraportti 2017 (pdf)

SAARI, H., SALMI, J., LAAKIA, J., LINDGREN, J. ja WEMBERG, A., 2018. Kajaanin ilmanlaadun tarkkailu. Mittaustulokset vuodelta 2017.  Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut - Ilmanlaatu ja Energia, 38 s. + 14 liites. Lue tästä mittausraportti 2017 (pdf)

SAARI, H., SALMI, J. ja LINDGREN, K., 2018. Ilmanlaadun seuranta Rauman Sinisaaressa. Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 2017. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut - Ilmanlaatu ja Energia, Helsinki. 24 s. + 3 liites.

HAKOLA, H., HELLEN, H., TYKKÄ, T., MÄKELÄ, A-M., PRAPLAN, A.,  SAARI, H. ja LATIKKA, J., 2018. Ilmanlaatuselvitys. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden mittauksia Haminan satama-alueella ja sen ympäristössä 2017.  Ulkoilman hiilivedyt ja aldehydit.  Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut - Ilmanlaatu ja Energia, Helsinki. 22 s. + 10 liites.

HAKOLA, H., HELLEN, H., TYKKÄ, T., MÄKELÄ, A-M., PRAPLAN, A.,  SAARI, H. ja LATIKKA, J., 2018. Ilmanlaatuselvitys. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden mittauksia Kotkan satama-alueella ja sen ympäristössä helmikuu 2017 - tammikuu 2018.  Ulkoilman hiilivedyt ja aldehydit.  Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut - Ilmanlaatu ja Energia, Helsinki. 12 s. + 6 liites.

MAKKONEN, U., LAAKIA, J., LATIKKA, J. ja SAARI, H. 2018. Boliden Harjavalta Oy, Norilsk Nickel Harjavalta Oy. Ilmanlaadun vertailumittaukset Harjavallan Suurteollisuuspuiston ympäristössä. PM10-rinnakkaskeräysten arseeni- ja metallitulosten vertailu marraskuussa 2017. Raportti. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut - Ilmanlaatu ja Energia, Helsinki. 13 s.

SAARI, H., SALMI, J., LINDGREN, K. ja LAAKIA, J., 2017. Ilmanlaatuselvitys. Salassa pidettävä (Haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet). Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut - Ilmanlaatu ja Energia. 17 s. + 2 liites.

SAARI, H., SALMI, J., KYLLÖNEN, K., MAKKONEN, U., VESTENIUS, M., WEMBERG, A., LAAKIA, J. ja LATIKKA J. Outokumpu Stainless Oy. Ilmanlaatumittaukset Tornion tehtaan ympäristössä. Rikkidioksidin, elohopean, hengitettävien hiukkasten, arseenin, metallien, PAH-yhdisteiden ja ionien pitoisuudet jaksolla tammikuu-kesäkuu 2017. Väliraportti. Asiantuntijapalvelut - Ilmanlaatu ja Energia, 37 s. + 5 liites.

SAARI, H. ja SALMI, J., 2017. Ilmanlaadun seuranta Rauman Sinisaaressa. Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 2017. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut - Ilmanlaatu ja Energia, Helsinki. 11 s.

SALMI, J. ja SAARI, H., 2017. Valtatie 12, Tampereen tunnelin ilmanlaadun seuranta, Mittaustulokset vuodelta 2016. Asiantuntijapalvelut  - Ilmanlaatu ja Energia, 66 s. + 27 liites. Lue tästä mittausraportti 2016 (pdf)

LAAKIA, J. ja SAARI, H., 2017. Kajaanin ilmanlaadun tarkkailu. Mittaustulokset vuodelta 2016. Asiantuntijapalvelut  - Ilmanlaatu ja Energia, 38 s. + 14 liites.  Lue tästä mittausraportti 2016 (pdf)

SAARI, H. ja SALMI, J., 2017. Haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuusmittaukset Haminan satama-alueella jaksolla 1.10.2016 - 9.1.2017. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut  - Ilmanlaatu ja Energia, Helsinki. 19 s. + 2 liites.

SAARI, H. ja SALMI, J., 2017. Ilmanlaadun seuranta Rauman Sinisaaressa. Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 2016. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut  - Ilmanlaatu ja Energia, Helsinki. 25 s. + 3 liites.

SAARI, H., KOMPPULA, B. ja SALMI, J., 2017. Salassa pidettävä (Hengitettävien hiukkasten, arseenin ja metallien pitoisuudet). Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut  - Ilmanlaatu ja Energia. 47 s. + 5 liites.

SAARI, H. ja SALMI, J., 2017. Kiertokapula Oy, Karanojan jätteidenkäsittelyalue. Haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet Karanojan jätteidenkäsittelyalueella jaksolla 8.9.–8.12.2016. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia. 18 s. + 1 liites.

SALMI, J. ja SAARI, H., 2016. Ilmanlaatumittaukset Riihimäellä. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet jaksolla toukokuu–lokakuu 2016. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut - Ilmanlaatu ja energia. 25 s. + 5 liites. Lue tästä mittausraportti 2016 (pdf)

SAARI, H., KOMPPULA, B. 2016. Valtatie 12 Tampereen tunneli, Ilmanlaadun seuranta, Mittaustulokset vuodelta 2015. Asiantuntijapalvelut - Ilmanlaatu ja energia, 58 s. + 30 liites. Lue tästä mittausraportti 2015 (pdf)

SAARI, H., KOMPPULA, B., 2016. Heinolan ilmanlaadun tarkkailu. Mittaustulokset vuodelta 2015. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut - Ilmanlaatu ja Energia. 53 s. + 5 liites. Lue tästä mittausraportti 2015 (pdf)

SAARI, H., KOMPPULA, B., 2016. UPM ja Metsä-Fibre Oy Rauman tehtaat ja Forchem Oy. Ilmanlaadun seuranta Rauman Sinisaaressa vuonna 2015. Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 2015. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut - Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 25 s. + 4 liites.

KOMPPULA, B. ja SAARI, H., 2016. Kajaanin ilmanlaadun tarkkailu. Mittaustulokset vuodelta 2015. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut - Ilmanlaatu ja energia. 38 s. + 14 liites. Lue tästä mittausraportti 2015 (pdf)

LAAKIA, J., SAARI, H., 2016. Ilmanlaatumittaukset Pyhäsalmen kaivoksen ympäristössä. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet jaksolla helmikuu - heinäkuu 2016. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut - Ilmanlaatu ja energia. 28 s.

KOMPPULA, B., SAARI, H. ja PESONEN, R., 2015. Kajaanin ilmanlaadun tarkkailu. Mittaustulokset vuodelta 2014. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut - Ilmanlaatu ja energia. 37 s. + 13 liites.

SAARI, H., PESONEN, R., KOMPPULA, B., LOVÉN, K., 2015. Valtatie 12 Tampereen tunneli, Ilmanlaadun seuranta, Mittaustulokset vuodelta 2014. Asiantuntijapalvelut  - Ilmanlaatu ja Energia, 58 s. + 30 liites. Lue tästä mittausraportti 2014 (pdf)

SAARI, H., KOMPPULA, B., PESONEN, R., 2015. Heinolan ilmanlaadun tarkkailu. Mittaustulokset vuodelta 2014. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut  - Ilmanlaatu ja Energia. 53 s. + 5 liites. Lue tästä mittausraportti 2014 (pdf)

SAARI, H., PESONEN, R., KOMPPULA, B., 2015. UPM ja Metsä-Fibre Oy Rauman tehtaat ja Forchem Oy. Ilmanlaadun seuranta Rauman Sinisaaressa vuonna 2014. Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 2014.Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut  - Ilmanlaatu ja Energia, Helsinki. 26 s. + 6 liites.

SAARI, H., KOMPPULA, B.,  2015. Ilmanlaatumittaukset Kemin kaivoksella , Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet touko-lokakuussa 2015. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut - Ilmanlaatu ja energia, 31 s. + 4 liites.

SAARI, H., KOMPPULA, B., PESONEN, R., 2015. Ilmanlaatumittaukset Kevitsan kaivosalueella ja sen ympäristössä, Hengitettävien hiukkasten, arseenin ja metallien pitoisuudet jaksolla elokuu 2014 - maaliskuu 2015. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut - Ilmanlaatu ja energia, 45 s. + 16 liites.

SAARI, H., KOMPPULA, B., 2015. Ilmanlaatumittaukset Sammonmäen asfalttiaseman ympäristössä, Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet jaksolla 1.5. - 5.8.2015. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut - Ilmanlaatu ja energia, 28 s. + 4 liites.

SAARI, H., KOMPPULA, B., PESONEN, R., 2015. Ilmanlaatumittaukset Tornion Ruohokarissa ja Haaparannan Riekkolassa. Pienhiukkasten, hengitettävien hiukkasten pitoisuudet vuonna 2014. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut - Ilmanlaatu ja energia, 33 s. + 8 liites. Lue tästä mittausraportti (pdf)

KOMPPULA, B., SAARI, H., PESONEN, R., 2014. Ilmanlaatumittaukset Tornion Ruohokarissa ja Haaparannan Riekkolassa. Pienhiukkasten, hengitettävien hiukkasten, arseenin ja metallien pitoisuudet vuonna 2013. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut - Ilmanlaatu ja energia, 53 s. + 16 liites.

SAARI, H., PESONEN, R., KOMPPULA, B., LOVÉN, K., 2014. Valtatie 12 Tampereen tunneli, Ilmanlaadun seuranta, Mittaustulokset vuodelta 2013. Asiantuntijapalvelut  - Ilmanlaatu ja energia, 48 s. + 26 liites.

SAARI, H.,  PESONEN, R., KOMPPULA, B.,2014. Heinolan ilmanlaadun tarkkailu. Mittaustulokset vuodelta 2013.Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut  - Ilmanlaatu ja energia. 54 s. + 5 liites. Lue tästä mittausraportti 2013 (pdf)

SAARI, H., PESONEN, R., 2014. UPM ja Metsä-Fibre Oy Rauman tehtaat ja Forchem Oy. Ilmanlaadun seuranta Rauman Sinisaaressa vuonna 2013. Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 2013.Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut  - Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 11 s.

KOMPPULA, B., SAARI, H. ja PESONEN, R., 2014. Kajaanin ilmanlaadun tarkkailu. Mittaustulokset vuodelta 2013. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut - Ilmanlaatu ja energia. 37 s. + 13 liites.

SAARI, H., KOMPPULA, B., PESONEN, R., LOVÉN, K., 2014. Ilmanlaatumittaukset Lappeenrannan Nuijamaalla valtatien 13 varrella, Hengitettävät hiukkaset ja typen oksidit. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut - Ilmanlaatu ja energia, 38 s. + 10 liites.

SAARI, H., PESONEN, R., 2014.Ilmanlaatumittaukset Kittilän kaivosalueen ympäristössä. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet jaksolla kesäkuu - marraskuu 2013. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut  - Ilmanlaatu ja Energia, 30 s.

SAARI, H., PESONEN, R., 2014. Ilmanlaatumittaukset tuhkan läjitysalueen ympäristössä. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet jaksolla heinäkuu - lokakuu 2014. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut - Ilmanlaatu ja energia25 s. + 4 liites.

SAARI, H., VESTENIUS, M.,LOVÉN, K., PESONEN, R., 2014. Hiukkasten sisältämän arseenin pitoisuusmittaukset Nokian kiviaineksen tuotantoalueella 2014. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut - Ilmanlaatu ja energia, 13 s.

SAARI, H., PESONEN, R., 2013. Ilmanlaatumittaukset Pyhäsalmen kaivoksen ympäristössä. Hengitettävien hiukkasten, arseenin, sulfaatin ja metallien pitoisuudet jaksolla joulukuu 2012 - lokakuu 2013. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, 40 s. + 1 liites.

SAARI, H., VESTENIUS, M., PESONEN, R., 2013. Hiukkasten sisältämän arseenin pitoisuusmittaukset Nokian kiviaineksen tuotantoalueella. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, 13 s.

SAARI, H., PESONEN, R., 2013.Haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet Karanojan jätteidenkäsittelyalueella jaksolla 12.6. - 30.9.2013. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, 18 s. + 2 liites.

KOMPPULA, B., SAARI, H. ja PESONEN, R., 2013. Kajaanin ilmanlaadun tarkkailu. Mittaustulokset vuodelta 2012. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut. 37 s. + 12 liites.

SAARI, H., PESONEN, R., KOMPPULA, B.,2013. Heinolan ilmanlaadun tarkkailu. Mittaustulokset vuodelta 2012. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut. 52 s. + 5 liites.

SAARI, H., PESONEN, R., 2013. UPM ja Metsä-Fibre Oy Rauman tehtaat ja Forchem Oy. Ilmanlaadun seuranta Rauman Sinisaaressa vuonna 2012. Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 2012. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki. 11 s.

SAARI, H., PESONEN, R.,2013. FNSteel Oy Ab, Koverharin terästehdas, Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet terästehtaan ympäristössä vuonna 2012. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut. 23 s. + 1 liiites.

SALMI, J., SAARI, H., PESONEN, R., 2013. HaminaKotka Satama Oy, Ilmanlaatumittaukset Mussalon satamassa. Hengitettävien hiukkasten piptoisuudet jaksolla 27.3. - 2.10.2012. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut 28 s. + 2 liites.

SAARI, H., PESONEN, R., 2012. Nordic Mines Oy, Ilmanlaatumittaukset Raahen Laivan kaivoksella ja sen ympäristössä. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet kesä-syyskuussa 2012. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut 27 s.

SAARI, H., PESONEN, R., 2012. Turveruukki Oy, Paarnitsa-aavan turvetuotantoalue. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet kesällä 2012. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut 24 s. + 4 liites.

SAARI, H., PESONEN, R., 2012. Lappland Goldminers Oy, Pahtavaaran kaivos. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet kesällä 2012. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut 24 s. + 4 liites.

SAARI, H., PESONEN, R. 2012. Yara Suomi Oy, Ilmanlaatumittaukset Siilinjärven kaivosalueen ympäristössä. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet touko- lokakuussa 2012. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut29 s. + 1 liites.

SAARI, H., ALAVIIPPOLA, B., PESONEN, R., 2012. Ilmanlaatumittaukset Outokummun Tornion tehdasalueella. Mittaustulokset jaksolta helmikuu 2011 - helmikuu 2012. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, 40 s. + 6 liites.

ALAVIIPPOLA, B., SAARI, H., PESONEN, R., 2012. Ilmanlaatumittaukset Tornion Keskustassa ja Näätsaaressa. Mittaustulokset jaksolta helmikuu 2011 - helmikuu 2012. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, 49 s. + 10 liites.

HELLEN, H. , TYKKÄ, T., HAKOLA, H., PESONEN, R., SAARI, H., 2012. Ilmanlaatumittaukset Kotkan Mussalon satama-alueella ja sen ympäristössä jaksolla kesäkuu 2011 - kesäkuu 2012. Ulkoilman haihtuvat hiilivedyt, aldehydit, ketonit ja akrylaatit. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun tutkimus ja ilmanlaadun asiantuntijapalvelut 15 s. + 8 liites.

HAKOLA, H., HELLEN, H., TYKKÄ, T., PESONEN, R., SAARI, H., 2012. Ilmanlaatumittaukset Haminan satama-alueella ja sen ympäristössä jaksolla toukokuu 2011 - toukokuu 2012. Ulkoilman hiilivedyt, aldehydit ja ketonit. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun tutkimus ja ilmanlaadun asiantuntijapalvelut 24 s. + 28 liites.

ALAVIIPPOLA, B., SAARI, H. ja PESONEN, R., 2012. Kajaanin ilmanlaadun tarkkailu. Mittaustulokset vuodelta 2011. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut. 36 s. + 12 liites. 

SAARI, H., PESONEN, R., ALAVIIPPOLA, B.,2012. Heinolan ilmanlaadun tarkkailu. Mittaustulokset vuodelta 2011. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut. 51 s. + 5 liites. 

SAARI, H., PESONEN, R.,2012. FNSteel Oy Ab, Koverharin terästehdas, Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet vuonna 2011. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut. 23 s. + 1 liiites.

SAARI, H., PESONEN, R., 2012. UPM ja Oy Metsä-Botnia Ab Rauman tehtaat ja Forchem Oy. Ilmanlaadun seuranta Rauman Sinisaaressa vuonna 2011. Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 2011. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki. 11 s.

HELLEN, H., VESTENIUS, M., HAKOLA, H., SAARI, H., PESONEN, R., 2011. PAH-yhdisteiden pitoisuusmittaukset Kuopion Heinälamminrinteellä vuonna 2011. Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen pitoisuudet ulkoilman PM10 -hiukkasissa Pelastusopiston harjoitusalueen lähistöllä. Ilmatieten laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut 13 s.

ALAVIIPPOLA, B., SAARI, H. ja PESONEN, R., 2011. Outokumpu Chrome Oy, Ilmanlaatumittaukset Kemin kaivoksella, Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet touko-joulukuussa 2010. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut.29 s.

ALAVIIPPOLA, B., SAARI, H. ja PESONEN, R., 2011. Kajaanin ilmanlaadun tarkkailu. Mittaustulokset vuodelta 2010. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut. 36 s. + 12 liites. 

RANTA, P., SAARI, H., PESONEN, R.,2011. FNSteel Oy Ab, Koverharin terästehdas, Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet terästehtaan ympäristössä vuonna 2010. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut. 24 s. + 1 liiites.

SAARI, H., PESONEN, R., 2011. Agnico-Eagle Finland Suurikuusikon kaivos Kittilä. Arseenin ja metallien pitoisuusmittaukset kaivosalueen ympäristössä jaksolla 24.5. - 12.12.2010. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki. 21 s. + 1 liites.

SAARI, H., PESONEN, R., ALAVIIPPOLA, B.,2011. Heinolan ilmanlaadun tarkkailu. Mittaustulokset vuodelta 2010. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut. 52 s. + 5 liites. 

SAARI, H., PESONEN, R., 2011. Oy Rauma Stevedoring Ltd, Rauman satama, Hengitettävien hiukkasten pitoisuusmittaukset jaksolla 5.8. - 9.11.2010. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut. 23 s.

HAKOLA, H., HELLÉN, H., SAARI, H. ja PESONEN, R., 2010. Ilmanlaatumittaukset Kouvolassa. Aromaattisten hiilivetyjen ja etyyli-tert-butyylietterin (ETBE) pitoisuudet jaksolla marraskuu 2009-lokakuu 2010. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun tutkimus ja Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki. 14 s. + 3 liitetaulukkoa + liitekuvat.

HAKOLA, H., VESTENIUS, M., HELLÉN, H., SAARI, H. ja PESONEN, R., 2010. Styreenin ja muiden aromaattisten hiilivetyjen pitoisuudet Kuopiossa Bella Veneet Oy:n Väliköntien tehtailla. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun tutkimus ja Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki. 16 s. + 1 liites.

LAURILA, T., AURELA, M., HATAKKA, J., LOHILA, A., TUOVINEN, J-P., LINDGREN, K., SAARI, H., PESONEN, R., SORMUNEN, K., ETTALA, M., LEISKALLIO, A. ja LILLEBERG, J., 2010. Mikrometeorologiset metaanin, hiilidioksidin ja pelkistyneiden rikkiyhdisteiden (TRS) päästömittaukset Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n Kujalan jätekeskuksessa 2009-2010. Ilmatieteen laitos, Ramboll, Matti Ettala Oy, Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy, Helsinki. 44 s.

SAARI, H. ja PESONEN, R., 2010. Kajaanin ilmanlaadun tarkkailu, Mittaustulokset vuodelta 2009. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki. 32 s. + 10 liites. (hengitettävät hiukkaset, typen oksidit ja sää). 

SAARI, H. ja PESONEN, R., 2010. UPM ja Oy Metsä-Botnia Ab Rauman tehtaat. Ilmanlaadun seuranta Rauman Sinisaaressa vuonna 2009. Vuosiyhteenveto jaksolta 1.1. - 31.12.2009. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki. 11 s. (rikkidioksidi, haisevat rikkiyhdisteet ja sää). 

SAARI, H. ja PESONEN, R., 2010. Agnico-Eagle Finland Suurkuusikon kaivos, Kittilä. Hengitettävien hiukkasten pitoisuusmittaukset kaivosalueen ympäristössä jaksolla huhtikuu 2009 -tammikuu 2010. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki. 23 s.

SAARI, H. ja PESONEN, R., 2010. Agnico-Eagle Finland Suurkuusikon kaivos Kittilä. Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuusmittaukset kaivosalueen ympäristössä jaksolla syyskuu 2009-tammikuu 2010. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki. 25 s.

SAARI, H. ja PESONEN, R., 2010. Mondo Minerals B.V. Branch Finland Sotkamon tehdas. Hengitettävien hiukkasten ja niiden sisältämän arseenin ja nikkelin pitoisuusmittaukset kaivosalueen ympäristössä jaksolla 4.3. - 9.10.2009. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki. 32 s. + 1 liites.

SAARI, H. ja PESONEN, R., 2010. Northland Mines Oy. Hengitettävien hiukkasten sekä arseenin ja metallien pitoisuusmittaukset Kolarin kaivosalueiden ympäristössä jaksolla toukokuu-heinäkuu 2010. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki. 33 s. + 1 liites.

SAARI, H. ja PESONEN, R., 2010. Juuan Dolomiittikalkki Oy Reetinniemen kaivos. Hengitettävien hiukkasten pitoisuusmittaukset Reetinniemen kaivoksen lähistöllä jaksolla 30.6. - 5.10.2010. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki. 22 s.

SAARI, H. ja PESONEN, R., 2010. Oy Rauma Stevedoring Ltd. Hengitettävien hiukkasten pitoisuusmittaukset Rauman satamassa jaksolla 5.8. - 9.11.2010. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki. 20 s.

SAARI, H. ja PESONEN, R., 2010. Finnpark Oy P-Hämppi. Hengitettävien hiukkasten pitoisuusmittaukset Tampereella P-Hämpin rakennustyömaan lähistöllä jaksolla syyskuu 2009 - huhtikuu 2010. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki. 20 s.

SAARI, H. ja PESONEN, R., 2010. Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy Kujalan jätekeskus. Haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuusmittaukset Kujalan jätekeskuksen alueella jaksolla 12.3.2009 – 15.2.2010. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki. 13 s.

SAARI, H., PESONEN, R., 2010. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kiimassuon jätekeskus. Haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuusmittaukset Kiimassuon jätekeskuksen alueella jaksolla 16.2. – 24.6.2010. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki. 13 s.

SASSI, M-K., SAARI, H. JA PESONEN, R., 2010. Hengitettävien hiukkasten pitoisuusmittaukset Ovako Wire Oy Ab:n Koverharin terästehtaan ympäristössä vuonna 2009. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki. 21 s. + 1 liites.

SASSI, M-K., SAARI, H. JA PESONEN, R., 2010. Pyhäsalmi Mine Oy. Hengitettävien hiukkasten pitoisuusmittaukset Pyhäsalmen kaivoksen ympäristössä jaksolla marraskuu 2009 - toukokuu 2010. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki. 26 s.