Hajujen leviäminen

Hajujen leviämistä ja hajuaistimuksina koettavia tilanteita voidaan jäljitellä Ilmatieteen laitoksella kehitetyllä hajuyhdisteiden leviämismallilla. Mallilaskelmilla saadaan nopeasti ja edullisesti määritettyä hajujen esiintyminen hajulähteen ympäristössä.

Laitoksen piipuista nousee savupatsaita taivaalle.
Kuva: Asko Hämäläinen

Hajumallilaskelmien tuloksia voidaan käyttää mm. kaavoituksessa ja laitosten hajupäästöjen käsittelyn suunnittelussa. Hajumallilla on mahdollista tehdä myös ennusteita päästöjen puhdistuksen tai prosessimuutosten vaikutuksista hajujen esiintymiseen.

Hajuyhdisteiden leviämismallia on sovellettu mm. elintarviketeollisuuden, kemianteollisuuden ja selluteollisuuden sekä jätteiden ja jäteveden käsittelyn hajuvaikutusten arvioinnissa.

Lue lisää käyttämistämme malleista

Tutustu referensseihimme hajujen leviämislaskelmista