Hiilimonoksidi

Hiilimonoksidipitoisuudet ovat erittäin matalia.
Hiilimonoksidin pitoisuuksia eri mittausasemilla verrattuna raja-arvoon. (Ilmanlaatu Suomessa ilmanlaatumittausten ja satelliittihavaintojen perusteella, IL Raportteja 2021:6)

Hiilimonoksidi (CO) eli häkä muodostuu polttoaineen hiilen palaessa vajavaisesti heikoissa palamisolosuhteissa. Suuri potentiaali hiilimonoksidipäästöihin on tyypillisesti pienissä yksiköissä kuten pienpoltossa ja autojen ja työkoneiden polttomoottoreissa.

Kaupunki-ilman hiilimonoksidi on valtaosin peräisin tieliikenteen pakokaasuista. Hiilimonoksidipitoisuudet ovat selkeästi laskeneet 1990-luvun alusta, jolloin katalysaattorit tulivat markkinoille ja sittemmin pakollisiksi uusiin bensiiniautoihin.  Nykyään hiilimonoksidipitoisuudet ovat niin pieniä, että niitä ei mitata enää missään kaupungissa.

Liikenteen pakokaasupäästöistä on runsaasti lisätietoa VTT:n LIPASTO- laskentajärjestelmässä ja kokonaispäästöistä löytyy tietoa ympäristöhallinnon sivuilla.