Asiakirjajulkisuuskuvaus

Ilmatieteen tietoaineistot voidaan jakaa kolmeen osaan: tutkimusaineistoihin, asianhallintaan sekä operatiivisiin tietoaineistoihin. Tutkimusaineistot sisältävät tutkimuksessa käytettyjä ja tuotettuja aineistoja. Asianhallinta sisältää hallinnolliset asiat, niiden käsittelyvaiheet ja niihin sisältyvät asiakirjat. Operatiiviset aineistot sisältävät Ilmatieteen laitoksen palveluissa käytetyt tietoaineistot.

Tutkimusaineistot

Ilmatieteen laitoksen tutkimusaineistoja hallinnoidaan tutkimusdatapolitiikan mukaisesti ja ne ovat listattu erillisessä b2share-järjestelmässä.

Asianhallinta

Ilmatieteen laitoksen asiarekisteri on looginen kokonaisuus Ilmatieteen laitoksessa vireille pannuista hallinnollisista asioista, niiden käsittelyvaiheista ja niihin liittyvistä asiakirjoista. Asiarekisteriin kuuluvia tietoja sisältyy asianhallintajärjestelmään (Kaari), valtion hallintodiaariin ja paperiaineistoon. Lisäksi näitä tietoja käsitellään operatiivisissa tietojärjestelmissä. Sähköisen toimintaympäristön tiedonhallintaa ohjataan tiedonohjaussuunnitelmalla (TOS).

Cloudia-kilpailutus- ja sopimushallintajärjestelmässä hallinnoidaan hankintaprosessissa syntyviä asiakirjallisia tietoja. Asiakirjat siirretään säilytystä varten sähköiseen asianhallinta- ja arkistointijärjestelmään.  

Talous- ja henkilöstöhallinto hyödyntävät Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) omistamia tietojärjestelmiä.

Hakutekijöitä, joilla voi hakea tietoa asiarekisteristä, ovat esim. asia- tai diaarinumero, tehtäväluokka, asian tai asiakirjan otsikko, projektin nimi, asiakirjan lähettäjän tai laatijan nimi sekä erilaiset päivämäärätiedot (mm. laatimisajankohta, vireilletulopäivä). Alla linkitettyihin diaarikaavaan ja tehtäväluokitukseen on määritelty Ilmatieteen laitoksen hallinnolliset tehtävät.

Katso diaarikaava Katso tehtäväluokittelu

Kaari-asianhallintajärjestelmä otetaan Ilmatieteen laitoksessa vaiheittain käyttöön tehtäväluokituksessa määriteltyjen tehtävien osalta vuoden 2021 aikana. Sähköisen asianhallintajärjestelmän ohella organisaatiossa on käytössä hallintodiaari. Hallintodiaaria on ylläpidetty vuodesta 1991 alkaen.

Tietopyynnöt pyydetään osoittamaan kirjaamoon: kirjaamo@fmi.fi

Operatiiviset tietoaineistot

Alla oleva taulukko listaa Ilmatieteen laitoksen operatiivisessa käytössä olevat tietoaineistot. Lista on elävä dokumentti ja sitä päivitetään säännöllisesti.

Kenttien selitykset:

Nimi: Tietoaineiston nimi Avoin data: Onko aineisto ladattavissa Ilmatieteen laitoksen avoimen datan portaalista Lisenssi: Datan lisenssi, mikäli tiedossa / määritelty Omistaja: Onko kyseessä Ilmatieteen laitoksen, kokonaan muun omistajan tai yhteisomistuksessa olevata aineisto Henkilötietoja: Sisältääkö aineisto henkilötietoja

Ilmatieteen laitos lisää aineistoja avoimen datan rajapintaan omistamiaan aineistoja tarvehankinnan määrittelemässä järjestyksessä. Osa aineistoista sisältää osia, joita Ilmatieeen laitoksella ei ole oikeutta jaella. Osa aineistoista sisältää myös asiakkaille sopimusperusteisesti toteutettuja tuotteita, joita ei voida jakaa avoimena datana.

Ohjeet ja yhteydenottolomake avoimen datan hakemiseen löytyy Ilmatieteen laitoksen avoimen datan manuaalista.

Yhteystiedot kaikkiin muhin tietoaineistoihin liittyen: kirjaamo@fmi.fi