Tehtäväluokittelu

00 YLEISHALLINTO 00.00 Toiminnan ohjaus ja johtaminen

00.00.00 Tulostavoitteista sopiminen 00.01 Toiminnan suunnittelu, seuranta ja sisäinen tarkastus

00.01.00 Sisäinen strategia- ja tulossopimusprosessi 01 HENKILÖSTÖASIAT

01.01 Palvelussuhdeasiat 01.01.00 Rekrytointi ja palvelussuhteen aloittaminen 01.01.02 Palvelussuhderikkomukset 01.01.03 Palvelussuhteen päättyminen

01.02 Palkkausasiat 01.02.00 Palkkauksen määräytyminen

02 TALOUSHALLINTO 02.05 Hankintatoimi ja logistiikka

02.05.01 Palveluiden ja tavaroiden hankinta 03 LAUSUNTOASIAT

03.00 Lausunnonanto 03.00.00 Lausuntojen antaminen 03.00.01 Eduskunta- ja ministeriökuulemiset 03.00.02 Asiantuntijalausunnon antaminen

03.01 Lausuntojen pyytäminen 03.01.00 Lausuntojen pyytäminen

04 TIEDONHALLINTA JA ICT-PALVELUT 04.02 Tietojen luovuttaminen ja tietopalvelu

04.02.00 Julkisuuslain mukaisen tietopyynnön käsittely 04.02.01 Tietosuoja-asetuksen mukaisen henkilötietopyynnön käsittely 04.02.02 Kansalaisten yhteydenotot

05 KOTIMAINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ 05.00 Ulkopuoliset työryhmät ja muut yhteistyöelimet

05.00.00 Edustajan nimeäminen ulkopuolisiin työryhmiin ja muihin yhteistyöelimiin 06 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

06.01 Tutkimus- ja kehittämisprojektit 06.01.00 Yhteisrahoitteisten projektien hallinta

08 HAVAINTOASEMAT 08.00 Säähavaintoaseman perustaminen

08.00.00 Säähavaintoaseman perustaminen