Diaarikaava

0          YLEISET ASIAT  Ohjeet ja määräykset 010       Laitosta koskevat ohjeet ja määräykset  011       Laitoksen sisäiset ohjeet ja määräykset 

Lausunnot 020      Laitokselta pyydetyt lausunnot

Sopimukset 030      Hallinnolliset sopimukset 

Yhteistoiminta ja työsuojelu 040      Yhteistoiminta-asiat 041      Työsuojelu ja työterveyshuolto 

Toiminta poikkeusoloissa ja väestönsuojelu 050      Toiminta poikkeusoloissa ja väestönsuojelu

Työryhmät 061       Ulkopuolisten asettamat työryhmät

Kyselyt  070      Laitoksen toimintaa koskevat kyselyt

Muut 090      Muut hallinnolliset asiat

1          HENKILÖSTÖ 

Virkoihin liittyvät asiat 100      Virkajärjestelyt sekä virkojen perustaminen ja lakkauttaminen 101      Virka- ja työehtosopimukset 

Palvelusuhteeseen ottaminen ja palvelussuhteen muuttaminen 110       Virkojen ja tehtävien aukijulistaminen, hakeminen ja täyttö 119      Muut palvelussuhdeasiat 

Palkkaus 120      Palkkausperusteasiat            

Muut 190      Muut henkilöstöasiat 

2          TALOUS

Talousarvio, toiminnan suunnittelu ja seuranta 200      Talousarvioasiat sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat, tilinpäätös liitteineen, tulossopimukset  

Tilien ja toiminnan tarkastus 220      Toiminnan ja tilien tarkastusta koskevat asiat 

Hankinta-asiat  230      Palveluiden ja tavaroiden hankinta 

Toimitila-asiat 250      Toimitila-asiat  

Muut 290      Muut talousasiat 

3          KANSAINVÄLISET ASIAT

Kansainvälisten asioiden ohjaus 300      Kansainvälisen toiminnan ohjaus, suunnittelu ja kehittäminen 

Kehityspolitiikka 340      Kansainvälinen kehitysyhteistyö 

Kansainväliseen toimintaan osallistuminen (laitostaso) 350      Kansainväliset järjestöt ym. yhteistyötahot ja yhteistyöverkostot 351      Bilateraalinen yhteistyö 

4          PALVELUTOIMINTA

400      Kaupalliset sää- ja meripalvelut 410      Ilmastopalvelut 420      Sää- ja meripalvelut 430      Havaintopalvelut 440      Kansainvälinen konsultointi 460      Kaupalliset ilmanlaatupalvelut 470      Muu kotimainen konsultointi 480      Palvelutoiminta yhteiset 490      Muu palvelutoiminta

5          TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan ohjaus 500       Tutkimus- ja kehittämistoiminnan ohjaus 

Tutkimus- ja kehittämisprojektit 510      Projektien hallinta 

Muut 590      Muut tutkimus- ja kehittämisasiat 

6          HAVAINTOASEMAT

 Sopimukset 600      Havaintoasemiin liittyvät sopimukset

Muut 690      Muut havaintoasemiin liittyvät asiat

7          TIETOHALLINTO 

Sopimukset 700      Tietohallinnolliset sopimukset

Muut 790      Muut tietohallintoasiat