9. Altistumisen arviointi - Ilmatieteen laitos

KOMPPULA, B., RASILA, T., SALMI, J., LAUKKANEN, E., LATIKKA, J., HANNUNIEMI, H. JA LOVÉN, K., 2020. Kuopion ja Siilinjärven ilmanlaatuselvitys. Autoliikenteen, kiinteistökohtaisen lämmityksen, energiantuotannon ja teollisuuden vuosien 2017 ja 2035 typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen leviämismallinnus. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 90 s. + 121 liites. Lue tästä raportti (pdf)

RANTA, P., SALMI, J., ALAVIIPPOLA, B., LAPPI, S., 2010. Tampereen Rantaväylän tunnelivaihtoehtojen vaikutuksen ilmanlaatuun. Ilmanvaihdon vaihtoehtojen tarkastelu suunnittelun ja ympäristövaikutusten arvioinnin tueksi. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut. 22 s. +

ALAVIIPPOLA, B., JA PIETARILA, H., 2007. YTV:n jätevoimalan savukaasupäästöjen ja kuljetusten päästöjen ilmanlaatu- ja altistusvaikutusten mallinnus. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki. 59 s + 77 liites.

KOUSA, A., AARNIO, P., KOSKENTALO, T., ELOLÄHDE, T., ALAVIIPPOLA, B., KUKKONEN, J., KARPPINEN, A., KAUHANIEMI, M., RIIKONEN, K. JA HÄRKÖNEN, J., 2007. Väestön altistuminen ilmansaasteille pääkaupunkiseudulla. Expand-altistusmalli. Pääkaupunkiseudun julkaisusarja 4/2007. YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta, Helsinki.