8. Laivaliikenne ja satamat

SALMI, J., LAUKKANEN, E., RASILA, T., HANNUNIEMI, H., KOMPPULA, B. ja LOVÉN, K., 2020. Turun seudun ilmanlaatuselvitys. Autoliikenteen, energiantuotannon ja teollisuuden, laivaliikenteen ja asuinrakennusten puunpolton vuoden 2018 päästöjen leviämismallilaskelmat. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 80 s. + 79 liites. Lue tästä linkistä raportti (pdf)

HANNUNIEMI, H., SALMI, J., RASILA, T., WEMBERG, A., KOMPPULA, B., LOVÉN, K. ja PIETARILA, H., 2016. Pääkaupunkiseudun päästöjen leviämismalliselvitys. Autoliikenteen, energiantuotannon, laivaliikenteen ja lentoliikenteen typenoksidi-, pienhiukkas- ja rikkidioksidipäästöjen leviämismallinnus.  Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 47 sivua + 27 liitesivua. Lue raportti (pdf)

RASILA, T., LOVÉN, K. ja SALMI, J., 2012. Turun satama. Pansion LNG-terminaali. Rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen leviämismallilaskelmat vuosille 2007 ja 2016. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki. 28 sivua + 20 liites.

LAUKKANEN, E. ja LOVÉN, K., 2012. Arvio Turun korjaustelakan rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöistä., Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki. 8 sivua.

LOVÉN, K. 2008. Pääkaupunkiseudun päästöjen leviämisselvitys. Satamatoiminnan ja laivaliikenteen typenoksidi-, rikkidioksidi ja hiukkaspäästöjen leviämislaskelmat vuodelle 2030. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki, 20 s. + 15 liites.

PUPUTTI, K. ja PIETARILA, H., 2007. Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto. Helsingin Länsisataman matkustajalaivojen hajupäästöjen leviämismallilaskelmat. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki, 26 s. + 22 liites.

VARJORANTA, R., PIETARILA, H. ja PUPUTTI, K., 2004. Turun kantasataman toimintojen ilmanlaatuselvitys. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki, 44 s. + 22 liites.

VARJORANTA, R., PIETARILA, H. ja PUPUTTI, K., 2004. Pansion sataman päästöjen aiheuttama kuormitus Ruissalon Natura-alueella. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki, 27 s. + 12 liites.

VARJORANTA, R., PUPUTTI, K. ja PIETARILA, H., 2004. Porin Mäntyluodon ja Tahkoluodon satamatoimintojen ilmanlaatuselvitys. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki, 39 s. + 26 liites.