7. Hajut ja hiilivedyt

LAUKKANEN, E., SALMI, J. ja LOVÈN, K., 2020. Ilmanlaatuselvitys. UPM Kaukaan tehtaiden haisevien rikkiyhdisteiden ja rikkidioksidin päästöjen leviämismallilaskelmat. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 29 s.

HANNUNIEMI, H., LAUKKANEN, E. ja LOVÈN, K., 2020. Ilmanlaatuselvitys. Fintoil Hamina Oy:n Haminan satamaan suunnitellun mäntyöljytislaamon rikkidioksidi- ja typenoksidipäästöjen leviämismallilaskelmat sekä hajuvaikutusten arviointi häiriötilanteissa. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 19 s.

HANNUNIEMI, H., LAUKKANEN, E., SALMI, J. ja LOVÉN, K., 2019. Ilmanlaatuselvitys. Stora Enson Imatran tehtaiden haisevien rikkiyhdistepäästöjen leviämismallilaskelmat. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia. 24 s.

WEMBERG, A.,  LAUKKANEN, E. ja LATIKKA, J., 2017. Ilmanlaatuselvitys. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Viikinmäen jätevedenpuhdistamon hajupäästöjen leviämismallilaskelmat. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 18 sivua.

LAUKKANEN, E., SALMI, J. ja LATIKKA, J., 2017. Ilmanlaatuselvitys. Jätteenkeräysjärjestelmän hajupäästöjen leviämismallilaskelmat. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 21 sivua + 4 liitesivua.

HANNUNIEMI, H. ja LOVÉN, K., 2015. Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy. Vedenpuhdistamon aumakompostoinnin hajupäästöjen leviämismallilaskelmat. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 18 sivua + 7 liites.

WEMBERG, A. ja HANNUNIEMI, H., 2015. Sahalahden aumakompostoinnin hajupäästöjen leviämismallilaskelmat Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 16 sivua + 6 liitesivua.

SALMI, J, ja HANNUNIEMI, H., 2015. Finnpulp Oy, Kuopion Sorsasaloon suunnitellun sellutehtaan päästöjen leviämismallilaskelmat. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 35 sivua + 31 liitesivua.

SALMI, J., LAUKKANEN, E. ja LOVÉN, K., 2014. Naantalin ja Raision seudun hajupäästöjen leviämismallilaskelmat. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia. Helsinki. 25 sivua + 23 liitesivua. Lue tästä raportti (pdf)

SALMI, J., LAUKKANEN, E. ja LOVÉN, K., 2014. Ilmanlaatuselvitys. Raision tehtaiden hajupäästöjen leviämislaskelmat. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia. Helsinki. 16 sivua + 14 liitesivua.

SALMI, J., LAUKKANEN, E. ja LOVÉN, K., 2014. Finnfeeds Finland Oy:n tehtaan hajupäästöjen leviämismallilaskelmat. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia. Helsinki. 17 sivua + 14 liitesivua.

LAUKKANEN, E., SALMI, J. ja LOVÉN, K., 2014. Neste Oil Oyj Naantalin jalostamon hajupäästöjen leviämismallilaskelmat. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia. Helsinki. 16 sivua + 5 liitesivua.

RASILA, T. ja LOVÉN, K. 2014. Kruunuvuorenrannan jäteputkikeräysjärjestelmän koontiaseman päästöjen ilmanlaatuvaikutukset. Hajupäästöjen leviämislaskelmat. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 13 s. ja 3 liites.

RASILA, T., LOVÉN, K., LAUKKANEN, E.,  ja SALMI, J. 2014. Metsä Fibre Oy. Äänekosken nykyisen sellutehtaan ja tulevan biotuotetehtaan päästöjen leviämismallilaskelmat. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 33 s. ja 30 liites.

HANNUNIEMI, H. ja LOVÉN, K., 2013. Lakeuden Etappi Oy:n jätehuoltokeskuksen hajupäästöjen leviämismallilaskelmat. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki. 16 s + 36 liites.

LAUKKANEN, E. ja LOVÉN, K., 2012. HSY Roihuvuoren jätevesiviemärin tuuletusputken hajumallinnus. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki. 17 sivua + 16 liites.

LAUKKANEN, E. ja LOVÉN, K., 2012. Snellmanin Lihanjalostus Oy:n Pietarsaaren tehtaan jätevedenpuhdistamon hajupäästöjen leviämismallilaskelmat. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki. 15 sivua + 7 liites

HANNUNIEMI, H. ja LOVÉN, K., 2012. VOC-päästöjen leviämismallilaskelmat, Finnfoam Oy, Salon lämmöneristelevytehdas. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki. 19 s.

LAUKKANEN, E., SASSI, M-K. ja LOVÉN, K., 2011. Jätteen putkikeräys Oy, Jätkänsaareen suunnitellun jätekeräyksen aiheuttamien hajupäästöjen leviämismalliselvitys. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut. 11 s. + 3 liites.

LAUKKANEN, E., SASSI, M-K., SALMI, J., LOVÉN, K., 2011. Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamon hajupäästöjen leviämismallilaskelmat. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki. 14 s. + 8 liites.

RASILA, T., LOVÉN, K. ja SASSI., M-K., 2011. Kolhon kyllästämön päästöjen leviämismalliselvitys. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden, polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen pitoisuudet ja naftaliinihajun esiintyminen. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut,  Helsinki. 16 s. + 6 liites.

RASILA, T. ja LOVÉN, K., 2011. UPM-Kymmene Oyj, Kaukaan nestebiojalostamo. Typenoksidi-, rikkidioksidi- ja TRS-päästöjen leviämislaskelmat, pitoisuudet ja arvio hajujen esiintymisestä.  Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut. 21 s. + 7 liites.

HANNUNIEMI, H. ja LOVÉN, K., 2009. Pöyry Environment Oy, Lakeuden Etappi Oy:n jätehuoltokeskuksen hajupäästöjen leviämismallilaskelmat. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki. 13 s. + 12 liites.

RANTA, P. ja LAPPI, S., 2009. Lassila ja Tikanoja Oy. REF-polttoainelaitoksen hajupäästöjen leviämismallilaskelmat. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki. 14 s. + 3 liites.

RASILA, T.  ja LAPPI, S., 2009. Helsingin vesi. Kyläsaaren jätevesiviemärin ilmastoinnin hajupäästöjen leviämislaskelmat. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki. 12 s. + 7 liites.

SASSI, M.-K. ja LAPPI, S., 2009. Helsingin Vesi. Sipoon Metsäpirtin kompostointialueen hajupäästöjen leviämislaskelmat. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki. 14 s. + 14 liites.