6. Kotitalouksien puun pienpoltto

SALMI, J., KOMPPULA, B., LATIKKA, J., SILLANPÄÄ, S., LAUKKANEN, E. ja LOVÉN, K., 2021. Oulun ilmanlaatuselvitys. Päästöjen leviämismallilaskelmat, mittausasemien edustavuuden arviointi ja ilmanlaadun seurantasuunnitelma. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 114 s. + 79 liites. Lue tästä linkistä raportti (pdf) SALMI, J., LAUKKANEN, E., RASILA, T., HANNUNIEMI, H., KOMPPULA, B. ja LOVÉN, K., 2020. Turun seudun ilmanlaatuselvitys. Autoliikenteen, energiantuotannon ja teollisuuden, laivaliikenteen ja asuinraken-nusten puunpolton vuoden 2018 päästöjen leviämismallilaskelmat. Ilmatieteen laitos, Asiantuntija-palvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 80 s. + 79 liites. Lue tästä linkistä raportti (pdf)

KOMPPULA, B., RASILA, T., SALMI, J., LAUKKANEN, E., LATIKKA, J., HANNUNIEMI, H., LOVÉN, K., 2020. Kuopion ja Siilinjärven ilmanlaatuselvitys. Autoliikenteen, kiinteistökohtaisen lämmityksen, energiantuotannon ja teollisuuden vuosien 2017 ja 2035 typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen leviämismallinnus. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 90 s. + 121 liites. Lue tästä linkistä raportti (pdf)

RASILA, T., SALMI, J. ja LATIKKA, J., 2018. Ilmanlaatuselvitys. Kotitalouksien puun pienpolton päästöjen aiheuttamat bentso(a)pyreenin ja pienhiukkasten pitoisuudet Kuopion seudulla. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 21 sivua + 20 liitesivua. Lue tästä linkistä raportti (pdf)

HANNUNIEMI, H., SALMI, J., RASILA, T., WEMBERG, A., KOMPPULA, B., LOVÉN, K. ja PIETARILA, H., 2016. Pääkaupunkiseudun päästöjen leviämismalliselvitys. Autoliikenteen, energiantuotannon, laivaliikenteen ja lentoliikenteen typenoksidi-, pienhiukkas- ja rikkidioksidipäästöjen leviämismallinnus.  Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 47 s. + 27 liites. Lue tästä linkistä raportti (pdf)

KOMPPULA, B., SALMI, J., RASILA, T., KAUHANIEMI, M. ja LOVÉN, K., 2013. Biopolttoaineiden käytön lisäyksen vaikutus Kuopion ilmanlaatuun vuonna 2020. Autoliikenteen, Haapaniemen voimalaitoksen ja kiinteistökohtaisen lämmityksen päästöjen leviämismallinnus. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki. 52 sivua + 61 liites. Lue tästä linkistä raportti (pdf)

RASILA, T., PIETARILA, H, LOVÉN, K ja ALAVIIPPOLA, B., 2008. Kuopion ja Siilinjärven vuosien 2005 ja 2020 typenoksidipäästöjen leviämislaskelmat. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki, 55 s. + 57 liites.

RASILA, T., PIETARILA, H ja PESONEN, R., 2007. Kuopion ja Siilinjärven vuosien 2005 ja 2020 hiukkaspäästöjen ja vuoden 2005 autoliikenteen hiilimonoksidipäästöjen leviämislaskelmat. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki, 52 s. + 57 liites.