5. Muu teollisuus

RASILA, T,. LAURILA, T., LATIKKA, J. ja LOVEN, K., 2023. Ilmanlaatuselvitys.Ympäristövaikutusten arviointimenettely, Outokumpu Tornion tehtaiden päästöjen ilmanlaatuvaikutusten arviointi.. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki.

RASILA, T., SALMI, J., LAUKKANEN, E. ja LOVÈN K., 2020. Ilmanlaatuselvitys. Neste Oyj Porvoon jalostamon päästöjen leviämismallilaskelmat. NEXBTL-laitoksen rakentaminen Porvoon Kilpilahteen. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki, 28 s.

LAUKKANEN, E., SALMI, J. ja LOVÈN, K., 2020. Ilmanlaatuselvitys. UPM Kaukaan tehtaiden haisevien rikkiyhdisteiden ja rikkidioksidin päästöjen leviämismallilaskelmat. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 29 s.

LAUKKANEN, E., SALMI, J., LOVÉN, K., 2020. Ilmanlaatuselvitys. Naantalin öljynjalostamon RTO-yksikön häiriöpäästöjen leviämismallilaskelmat. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 21 s.

HANNUNIEMI, H., LAUKKANEN, E. ja LOVÈN, K., 2020. Ilmanlaatuselvitys. Fintoil Hamina Oy:n Haminan satamaan suunnitellun mäntyöljytislaamon rikkidioksidi- ja typenoksidipäästöjen leviämismallilaskelmat sekä hajuvaikutusten arviointi häiriötilanteissa. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 19 s.

RASILA, T., SALMI, J. ja LOVEN, K., 2019. Ilmanlaatuselvitys. Nordic Soya Oy:n Uudenkaupungin soijajalostamon päästöjen leviämismallinnus.  Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 20 sivua.

RASILA, T., SALMI, J ja LATIKKA, J., 2016. Ilmanlaatuselvitys. Neste Oyj Porvoon Kilpilahden jalostamon päästöjen leviämismallilaskelmat. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki, 25 s. + 28 liites.

SALMI, J. ja LOVÉN, K., 2016. Ilmanlaatuselvitys. Neste Oyj Naantalin jalostamon päästöjen leviämismallilaskelmat. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 24 sivua + 11 liitesivua.

LATIKKA, J. ja LOVÉN, K., 2016. Ilmanlaatuselvitys. Raahen Mustavaaran Kaivos Oy:n metallituotetehtaan päästöjen leviämismalliselvitys. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 32 s.

LAAKIA, J., LAUKKANEN E. ja LOVÉN, K., 2016. Ilmanlaatuselvitys. Stora Enso Oyj:n Imatran tehtaan häiriöpäästöjen leviämismalliselvitys. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 18 s. + 11 liites.

LOVÉN, K., TARVAINEN, V. , KOMPPULA, B., HANNUNIEMI, H., MAKKONEN, U. ja HAKOLA, H., 2015. Ilmanlaatuselvitys. Suurten polttolaitosten vetykloridin (HCl) ja ammoniakin (NH3) BAT-päästötasojen terveys- ja ympäristövaikutukset. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki, 51 s. (http://expo.fmi.fi/aqes/public/Energiateollisuus_HCl_ ja_NH3_selvitys_polttolaitokset.pdf)

SALMI, J, ja HANNUNIEMI, H., 2015. Ilmanlaatuselvitys. Neste Oil Corporation, Naantalin jalostamon päästöjen leviämismallilaskelmat. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 24 sivua + 11 liitesivua.

KOMPPULA, B. ja HANNUNIEMI, H., 2015. Outokummun Tornion terästehtaan päästöjen leviämismalliselvitys. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 24 s. + 16 liites.

SALMI, J, ja HANNUNIEMI, H., 2015. Finnpulp Oy, Kuopion Sorsasaloon suunnitellun sellutehtaan päästöjen leviämismallilaskelmat. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 35 sivua + 31 liitesivua.

ALAVIIPPOLA, B. ja LOVÉN, K., 2012. Neste Oil Oyj. Porvoon Kilpilahden öljynjalostamon rikkidioksidi- ja typenoksidipäästöjen leviämismallinnus. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut. 28 s. + 15 liites.

KOMPPULA, B., LAUKKANEN, E. ja LOVÉN, K., 2012. Finnprotein Oy:n Uudenkaupungin soijajalostamon hiukkaspäästöjen leviämismallilaskelmat. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki. 16 sivua + 9 liites.

LAUKKANEN, E., HANNUNIEMI, H. ja LOVÉN K., 2012. Outokummun Tornion tehtaiden rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen leviämismalliselvitys. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki. 25 s. + 36 liites.

RASILA, T. ja LOVÉN, K., 2011. UPM-Kymmene Oyj, Kaukaan nestebiojalostamo. Typenoksidi-, rikkidioksidi- ja TRS-päästöjen leviämislaskelmat, pitoisuudet ja arvio hajujen esiintymisestä.  Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut. 21 s. + 7 liites.

ALAVIIPPOLA, B. ja LOVÉN, K., 2011. FNsteel Oy Ab, Koverharin terästehdas. LD-konvertterin hiukkas- ja raskasmetallipäästöjen leviämismallinnus. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut. 19 s. + 7 liites.

SALMI, J. ja LOVÉN, K. 2011. Kloorivetypäästöjen leviämismallilaskelmat. Rautaruukki Oyj, Hämeenlinnan tehtaan peittausprosessi. Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut. 13 s. + 9 liites

SASSI, M-K., SALMI, J., ja LAPPI, S. 2010. VTT:n palolaboratorion päästöjen leviämismalliselvitys. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki, 20 s. + 8 liites.