4. Energiantuotanto, voimalaitossuunnittelu ja piipunmitoitus

RASILA, T,. LATIKKA, J. ja LOVEN, K., 2023. Ilmanlaatuselvitys. Varavoiman piipun mitoitus ja autoliikenteen päästöjen vaikutus ilmanlaatuun Laakson sairaalan alueella Helsingin Meilahdessa. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki.

LATIKKA, J. ja LOVÉN, K., 2022. Ilmanlaatuselvitys. Naantalin energiantuotantolaitoksen päästöjen leviämismallilaskelmat ja piipun mitoitus. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 25s.

RASILA, T., LATIKKA, J. ja LOVÉN, K., 2022. Ilmanlaatuselvitys. Helen oy Salmisaari A voimalaitoksen päästöjen leviämismallilaskelmat ja piipun mitoitus. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki.

SILLANPÄÄ, S., NIKMO, J., SALMI, J. ja LOVÉN, K., 2021. Ilmanlaatuselvitys. Naantalin voimlaitoksen onnettomuustilanteiden leviämismallilaskelmat. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki.

SILLANPÄÄ, S. ja LOVÉN, K., 2021. Ilmanlaatuselvitys. Are Oy, Kiljavan sairaalan lämpövoimalaitoksen päästöjen leviämismallilaskelmat ja piipun mitoitus. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki.

SILLANPÄÄ, S. ja LOVÉN, K., 2021. Ilmanlaatuselvitys. Sweco Oy, Leppäkoski Groupin maakaasuturbiinilaitoksen päästöjen leviämismallilaskelmat ja piipun mitoitus. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia. 20 sivua.

SILLANPÄÄ, S., RASILA, T. ja LOVÉN, K., 2021. Ilmanlaatuselvitys. Adven Oy, Viking Malt energiantuotantolaitoksen päästöjen leviämismallilaskelmat ja piipun mitoitus. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki.

RASILA, T., KOMPPULA, B., ja LOVÉN, K. Ilmanlaatuselvitys. Kymenlaakson Jäte Oy:n Keltakankaan lämpökeskuksen jätteenpolton ilmanlaatuvaikutusten arviointi päästöjen leviämismallinnuksen avulla. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 31 s.

KOMPPULA, B. ja LOVÉN, K., 2020. Ilmanlaatuselvitys. Tornion Outokumpu Chrome Oy:n uuden kuonauunin ilmanlaatuvaikutusten arviointi päästöjen leviämismallinnuksen avulla. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia. 51 s + 8 liites.

KOMPPULA, B. ja LOVÉN, K., 2020. Ilmanlaatuselvitys. Helen Oy:n Vuosaaren biolämpölaitos. Päästöjen alentamisen vaikutuksen arviointi leviämismallilaskelmien avulla. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 18 s.

KOMPPULA, B. ja LOVÉN, K., 2020. Helen Oy:n Vuosaaren biolämpölaitos. Savukaasujen lämpötilan alentamisen vaikutuksen arviointi leviämismallilaskelmien avulla. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 19 s.

LAUKKANEN, E., SALMI, J., LOVÉN, K., 2020, Ilmanlaatuselvitys. Naantalin voimalaitoksen päästöjen leviämismallilaskelmat. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia. 26 s.

RASILA, T., ja LOVEN, K., 2020. Helen Oy:n Vuosaari B voimalaitoksen päästöjen leviämismallinnus. Jatkoselvitys 20.6.2020. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 20 sivua.

RASILA, T., ja LOVEN, K., 2019. Helen Oy:n Vuosaari B voimalaitoksen päästöjen leviämismallinnus. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 20 s.

RASILA, T., SALMI, J. ja LAUKKANEN, E., 2019. Ilmanlaatuselvitys. Turun Linnankadun lämpökeskuksen päästöjen leviämismallilaskelmat. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia. 24 s.

LAUKKANEN, E., SALMI, J., LATIKKA, J., 2018. Ilmanlaatuselvitys. Seinäjoen Energian Kapernaumin lämpölaitoksen uuden kattilan päästöjen leviämismallilaskelmat ja piipun korkeuden mitoitus. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki, 26 s.

RASILA, T., SALMI, J. ja LATIKKA, J., 2018. Ilmanlaatuselvitys. Utajärven lämpökeskuksen päästöjen leviämislaskelmat ja piipun korkeuden mitoitus. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki, 26 s.

KOMPPULA, B., SALMI, J. ja LAUKKANEN, E., 2018. Ilmanlaatuselvitys. Helen Oy:n suunnitellun Helsingin Tattarisuon lämpökeskuksen päästöjen leviämismallinnus. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki, 36 s.

LATIKKA, J., KOMPPULA, B. ja SALMI, J., 2018. Ilmanlaatuselvitys. Haapajärven biolämpölaitoksen päästöjen leviämismallilaskelmat ja piipun korkeuden mitoitus. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia. 24 s.

WEMBERG, A. ja LATIKKA, J., 2017. Ilmanlaatuselvitys. Helen Oy:n Patolan Lämpökeskuksen ilmanlaatuvaikutusten arviointi. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 28 sivua + 5 liitesivua.

WEMBERG, A. ja LATIKKA, J., 2017. Ilmanlaatuselvitys. Kuhmon lämpö Oy:n LTO-piipun ilmanlaatuvaikutusten arviointi. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 25 sivua + 3 liitesivua

LATIKKA, J. ja WEMBERG, A., 2017. Ilmanlaatuselvitys. Helen Oy:n Vuosaaren lämpökeskuksen ilmanlaatuvaikutusten arviointi.  Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki, 20 s. + 16 liites.

LATIKKA, J. ja WEMBERG, A., 2017. Ilmanlaatuselvitys. Hanasaaren voimalaitoksen päästöjen leviämismalliselvitys.  Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki, 21 s. + 10 liites.

LATIKKA, J. ja WEMBERG, A., 2017. Ilmanlaatuselvitys. Vapo Oy:n Lieksan 8 MW:n varakattilan ilmanlaatuvaikutusten arviointi.  Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki, 26 s. + 4 liites.

LAUKKANEN, E., SALMI, J. ja LOVÉN, K., 2016. Ilmanlaatuselvitys. Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n Rovaniemen lietteenpolttolaitoksen ilmanlaatuvaikutusten arviointi ja piipun mitoitus. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia. Helsinki. 16 sivua + 5 liitesivua.

LATIKKA, J. ja LOVÉN, K., 2016. Ilmanlaatuselvitys. Mäntän Energia Oy:n pääkattilan päästöjen leviämismallinnus. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 31 s.

SALMI, J. ja LOVÉN, K., 2016. Ilmanlaatuselvitys. Lempäälän Viialantien lämpökeskuksen ilmanlaatuvaikutusten arviointi ja piipunkorkeuden määrittäminen. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 26 s. + 7 liites.

SALMI, J. ja LOVÉN, K., 2016. A Dispersion simulation of the emissions of the planned Siberwood pulp mill in Russia. Finnish Meteorological Institute, Expert Services, Air quality and Energy, Helsinki. 19 p + 12 suppl. p

KOMPPULA, B., HANNUNIEMI, H. ja LOVÉN, K., 2016. Dispersion simulation of Wärtsilä power plant emissions in Lebanon. Finnish Meteorological Institute, Expert Services, Air quality and Energy, Helsinki. 16 p + 15 suppl. p

SALMI, J, ja HANNUNIEMI, H., 2015. Finnpulp Oy, Kuopion Sorsasaloon suunnitellun sellutehtaan päästöjen leviämismallilaskelmat. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 35 sivua + 31 liitesivua.

WEMBERG, A., HANNUNIEMI, H. ja LOVÉN, K., 2015. Nummelan lämpökeskuksen ilmanlaatuvaikutukset ja piipun mitoitus. Rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen leviämismallilaskelmat. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 21 sivua + 3 liitesivua.

WEMBERG, A., RASILA, T., ja LOVÉN, K., 2015. Rauman biovoima oy:n biokattilan päästöjen ilmanlaatuvaikutukset. Rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen leviämismallilaskelmat kahdella eri piipun korkeudella.  Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 23 sivua + 16 liitesivua.

WEMBERG, A. ja HANNUNIEMI, H., 2015. Ilmanlaatuselvitys. Ramboll Oy, Westenergy Oy Ab:n jätteenpolttolaitoksen ilmanlaatuvaikutusten arviointi. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 32 sivua + 13 liitesivua.

LAUKKANEN, E., RASILA, T. ja LOVÉN, K. 2014. Ilmanlaatuselvitys. Stora Enson Kiteen sahan yhteydessä sijaitsevan voimalaitoksen päästöjen ilmanlaatuvaikutukset ja piipun mitoitus. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 27 s. ja 6 liites.

KOMPPULA, B. ja LOVÉN, K., 2014. Yara Suomi Oy:n Savukosken Soklin kaivos. Lämpölaitoksen päästöjen ilmanlaatuvaikutukset ja piipunmitoitus. Rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen leviämismallilaskelmat. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 25 s. ja 4 liites.

RASILA, T. ja LOVÉN, K. 2014. Nokian voimalaitos. Leppäkosken Sähkö Oy. Uuden 115 MW kiinteän polttoaineen kattilan päästöjen ilmanlaatuvaikutukset. Jatkoselvitys. Ilmatieteen laitos. Asiantuntijapalvelut. Ilmanlaatu ja energia., Helsinki. 22 s. ja 6 liites.

RASILA, T. ja LOVÉN, K. 2014. Sucros Oy Säkylän tehtaan öljykattilan (13,5 MW) päästöjen ilmanlaatuvaikutukset. Rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen leviämismallilaskelmat. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 21 s. ja 19 liites.

HANNUNIEMI, H. ja LOVÉN, K., 2014. Parikkalan lämpölaitoksen päästöjen ilmanlaatuvaikutukset ja piipun mitoitus. Rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen leviämismallilaskelmat. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 21 sivua + 3 liites.

LAUKKANEN, E. ja LOVÉN, K., 2014. Vantaan Energian Variston lämpökeskuksen savukaasupäästöjen leviämismallilaskelmat. Rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen leviämismallilaskelmat. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 20 s. ja 4 liites.

RASILA, T. ja LOVÉN, K. 2014. Luolavuoren kaukolämpökeskus. Uuden pellettikattilan piipun mitoitus. Rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen leviämismallilaskelmat. Ilmatieteen laitos. Asiantuntijapalvelut. Ilmanlaatu ja energia., Helsinki. 24 s. ja 6 liites.

RASILA, T., LOVÉN, K., LAUKKANEN, E.,  ja SALMI, J. 2014. Metsä Fibre Oy. Äänekosken nykyisen sellutehtaan ja tulevan biotuotetehtaan päästöjen leviämismallilaskelmat. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 33 s. ja 30 liites.

RASILA, T., BÖÖK, H. ja LOVÉN, K., 2013. Hiukkaspäästöjen leviämismallilaskelmat. Adven Oy:n Ylämyllyn lämpökeskuksen päästöjen ilmanlaatuvaikutukset. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki. 19 sivua + 19 liites.

RASILA, T. ja LOVÉN, K., 2013. Nokian uuden höyryvoimalaitoksen päästöjen leviämismallilaskelmat. SCA Tissue Finland Oy Nokian höyryvoimalaitoksen päästöjen ilmanlaatuvaikutukset. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki. 26 sivua + 15 liitesivua.

KOMPPULA, B. ja LOVÉN, K., 2013. HSY Viikinmäen jätevedenpuhdistamo. Energiayksiköiden typenoksidipäästöjen leviämismallinnus. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki. 24 sivua.

KOMPPULA, B. ja LOVÉN, K., 2013. HSY Suomenojan jätevedenpuhdistamo. Energiayksiköiden typenoksidipäästöjen leviämismallinnus. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki. 21 sivua.

SALMI, J. ja LOVÉN, K., 2013. Ilmanlaatuselvitys. Helsingin Energian voimalaitosten savukaasupäästöjen leviämisselvitys. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki. 24 sivua + 20 liitesivua.

RASILA, T. ja LOVÉN, K. 2013. Klaukkalan lämpökeskuslaajennus. Nurmijärven Sähkö Oy. Uuden kiinteän polttoaineen kattilan päästöjen ilmanlaatuvaikutukset. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki. 21 sivua + 6 liitesivua.

RASILA, T. ja LOVÉN, K. 2013. Ilmanlaatuselvitys. Yandex Oy:n Mäntsälän datakeskuksen varavoimajärjestelmän päästöjen leviämismallilaskelmat. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki. 34 sivua + 3 liitesivua.

LAUKKANEN, E., HANNUNIEMI, H. ja LOVÉN, K., 2012. FC-Energia Äetsän voimalaitoksen päästöjen leviämismalliselvitys -lisälaskelmat. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki. 16 s. + 10 liites.

LAUKKANEN, E., HANNUNIEMI, H., KOMPPULA, B. ja LOVÉN, K., 2012. Fortum Power and Heat Oy, Espoon Suomenojan voimalaitoksen päästöjen leviämismallilaskelmat. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki. 31 sivua + 35 liites.

RASILA, T., SALMI, J. ja LOVÉN, K., 2012. Savonlinnan biolämpölaitoksen päästöjen ilmanlaatuvaikutukset. Typenoksidi-, rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjen leviämismallilaskelmat. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki. 33 sivua + 8 liites.

LAUKKANEN, E., HANNUNIEMI, H. ja LOVÉN, K., 2012. Vantaan Energia Oy:n Vantaan Variston lämpökeskuksen NOx-päästöjen leviämismallilaskelmat. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki. 13 sivua + 3 liites.

SALMI, J. ja LOVÉN, K., 2012. Ilmanlaatuselvitys. Metsä Board Kyron kaasuturbiinin typenoksidipäästöjen leviämismallinnus. Ilmatieteen laitos. Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki, 15s. + 3 liites.

KOMPPULA, B. ja LOVÉN, K., 2012. Tikkakosken lämpölaitoksen savukaasupäästöjen leviämismallinnus ja piipun mitoitus. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki. 24 sivua+ 6 liitesivua.

ALAVIIPPOLA, B., HANNUNIEMI, H. ja LOVÉN, K., 2011. Fortum Energiaratkaisut Oy:n Vaajakosken höyrykattilalaitoksen savukaasupäästöjen leviämismallinnus. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut. 30 s. + 8 liites.

ALAVIIPPOLA, B., HANNUNIEMI, H. and LOVÉN, K., 2011. Dispersion of air pollutants from Eesti Energia oil shale production plant and power plant in Vaivara, Estonia. Finnish Meteorological Institute, Air Quality Expert Services. 22 pages + 8 appendices.

HANNUNIEMI, H. ja LOVÉN, K., 2011. Lappeenrannan lämpövoima Oy:n Mertaniemen voimalaitoksen päästöjen leviämisselvitys. Lisälaskelmat. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut. 8 s. + 3 liites.

LAUKKANEN, E., HANNUNIEMI, H., LOVÉN, K., 2011. Helsingin Energian Hanasaari B-voimalaitoksen ja huippulämpökeskuksen päästöjen leviämismalliselvitys ja vaikutukset kalasataman keskuksen alueelle. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut. 33 s. + 6 liites.

RANTA, P., SALMI, J., LAPPI, S. ja LOVÉN, K. 2011. Pöyry Management Consulting Oy. Turku Energian Pansion voimalaitoksen typenoksidi-, rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjen sekä lähiliikenteen typenoksidipäästöjen leviämismalliselvitys. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut. 31 s. + 31 liites.

SASSI, M-K., LOVÉN, K. & RASILA, T., 2011. Wärtsilä Finland Oy. Loviisaan suunniteltavan dieselvoimalaitoksen typenoksidi-, rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjen leviämismalliselvitys. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut. 17s. + 6 liites.