11. Valtakunnalliset ilmanlaatuarviot, asiantuntijaselvitykset, leviämismallikehitys ym.

ARNIO, M., HELLSTEN, A., LOVÉN, K. ja KAUHANIEMI, M., 2021. Kirjallisuusselvitys. Kasvillisuuden vaikutukset hiukkaspitoisuuksiin (PM10- ja PM2,5) moottoritien läheisyydessä. Ilmatieteen laitos. 22 s. Lue tästä raportti (pdf)

KAUHANIEMI, M., KOMPPULA, B., LATIKKA, J. ja LOVÉN, K., 2021. Hiukkaspäästöjen muodostuminen moottoritieolosuhteissa eri ajonopeuksilla. Ilmatieteen laitos. 33 s. + 10 liites. Lue tästä raportti (pdf)

KOMPPULA, B., KARPPINEN, T., VIRTA, H., SUNDSTRÖM, A-M., IALONGO, I., KORPI, K., ANTTILA, P., SALMI, J. TAMMINEN, J. ja LOVÉN, K., 2021. Ilmanlaatu Suomessa ilmanlaatumittausten ja satelliittihavaintojen perusteella. Ilmatieteen laitos. Raportteja - Rapporter - Reports 2021:6. 73 s. + 51 liites. Lue tästä raportti (pdf)

SALMI, J., SAARI, H., LATIKKA, J., KOMPPULA, B., VESTENIUS, M., WEMBERG, A. ja LAUKKANEN, E., 2019. Esiselvitys ilmanlaadun mittausasemien edustavuuden arvioinnista. Ilmatieteen laitos. Raportteja - Rapporter - Reports 2019:4. 36 sivua. Lue tästä raportti (pdf)

SALMI, J., LAUKKANEN, E. ja LATIKKA, J., 2017. Ilmanlaatuselvitys. Piipunkorkeuden mitoitus 1–5 MW energiantuotantoyksiköissä. Ilmatieteen laitos. Raportteja - Rapporter - Reports 2017:7. 31 sivua. Lue tästä raportti (pdf)

KOMPPULA, B., WALDÉN, J., LUSA, K., KYLLÖNEN, K., SAARI, H., VESTENIUS, M., SALMI, J. ja LATIKKA, J., 2017. Ilmanlaadun mittausohje 2017. Ilmatieteen laitos. Raportteja - Rapporter - Reports 2017:6. 120 sivua. Lue tästä raportti (pdf)

KOMPPULA, B., SAARI, H., WALDÉN, J., VESTENIUS, M., KYLLÖNEN, K. ja HAKOLA, H., 2016. Raahen ilmanlaadun seurantasuunnitelma. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia. 94 s.

KOMPPULA, B., LOVÉN, K., WALDÉN, J., VESTENIUS, M. ja KORPI, K., 2015. Ilmanlaadun seurantojen laatu ja kustannukset. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia. Helsinki. 47 s. + 6 liites. Lue tästä raportti

KOMPPULA, B., SAARI, H., WALDEN, J., ja LOVÉN, K., 2015. Pohjois-Kymenlaakson seurantasuunnitelma vuosille 2016-2020. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut. 58 sivua.

LOVÉN, K., TARVAINEN, V. , KOMPPULA, B., HANNUNIEMI, H., MAKKONEN, U. ja HAKOLA, H. 2015 Ilmanlaatuselvitys. Suurten polttolaitosten vetykloridin (HCl) ja ammoniakin (NH3) BAT-päästötasojen terveys- ja ympäristövaikutukset. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki, 51 s.   Lue tästä raportti

KOMPPULA, B., ANTTILA, P., VESTENIUS, M., SALMI, T. ja LOVÉN, K., 2014. Ilmanlaadun seurantatarpeen arviointi. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia. Helsinki. 123 s. + 49 liites. Lue tästä raportti.

KOMPPULA, B. ja LOVÉN, K., 2012. Liikenteen päästöjen mallintaminen hypoteettisilla tieosuuksilla ja ilmanlaadun arviointi loittonevissa sarjoissa. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut. Helsinki, 30 s.

ALAVIIPPOLA, B. & PIETARILA, H. 2011. Ilmanlaadun alustava arviointi Suomessa, pienhiukkaset (PM2,5). Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki, 48 s. + 12 liites. Lue tästä raportti.

ALAVIIPPOLA, B., PIETARILA, H. & LAPPI, S., 2008. Pienten polttolaitosten (5-50 MW) piipun korkeuden mitoitus. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki. 55 s. + 2 liites. Lue tästä raportti

ALAVIIPPOLA, B., PIETARILA, H., HAKOLA, H., HELLÉN, H., SALMI, T., 2007. Ilmanlaadun alustava arviointi Suomessa. Arseeni, kadmium, nikkeli, elohopea ja polysykliset aromaattiset hiilivedyt (=PAH-yhdisteet). Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki, 88 s. + 29 liites. Lue tästä raportti (pdf)

KOUSA, A., AARNIO, P., KOSKENTALO, T., ELOLÄHDE, T., ALAVIIPPOLA, B., KUKKONEN, J., KARPPINEN, A., KAUHANIEMI, M., RIIKONEN, K. & HÄRKÖNEN, J., 2007. Väestön altistuminen ilmansaasteille pääkaupunkiseudulla. Pääkaupunkiseudun julkaisusarja 4/2007. YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta. 42 s. Valopaino Oy, Helsinki.

PIETARILA, H., HAAPARANTA, S., HELLÉN, H., RASILA, T., VARJORANTA, R., LINDGREN, K., KAUHANIEMI, M., ALAVIIPPOLA, B., HILLAMO, R. & SAARNIO, K., 2007. Kuopion Kurkimäen ilmanlaatututkimukset. Kirjassa: Tissari, J., Salonen, R.O., Vesterinen, R., ja Jokiniemi, J. (toim.). Puun pienpolton päästöt, ilmanlaatu ja terveys. PUPO- ja PUPO-terveys  projektien yhteinen loppuraportti. Kuopion yliopiston ympäristötieteen laitoksen monistesarja 2/2007. 138 s + 1 liites. Kopijyvä, Kuopio.

LOVÉN, K., & PIETARILA, H., 2007. Wärtsilä Finland Oy, Air Quality Standards in the Air Quality Assessment Process of Power Plants. Updated Report. Finnish Meteorological Institute, Air Quality Expert Services, Helsinki, 31 s. + 15 appendix pages.

PIETARILA, H., VARJORANTA, R., KANGAS, L., PENTTILÄ, R., SIITONEN, P. ja O´HARA, B., 2004. Bioaerosolien leviämismallin kehittäminen. BIOAER1-hankkeen loppuraportti. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun tutkimus, Helsinki, 24 s. + 3 liites. TEKESin rahoittama hanke, jossa kehitettiin itiöiden leviämistä metsäympäristössä kuvaava leviämismalli.

PIETARILA, H., ALAVIIPPOLA, B., SALMI, T., LAURILA, T. ja TUOVINEN, J.-P., 2003. Ilmanlaadun alustava arviointi Suomessa. Otsoni. The preliminary assessment under the EC air quality directives in Finland. Ozone. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun tutkimus, Helsinki, 50 s. + 16 liites. Lue tästä raportti.

PIETARILA, H., ALAVIIPPOLA, B., HELLEN, H., SALMI, T., LAURILA, T. ja HAKOLA, H., 2002. Ilmanlaadun alustava arviointi Suomessa. Hiilimonoksidi ja bentseeni. The preliminary assessment under the EC air quality directives in Finland. Carbon monoxide and benzene. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun tutkimus, Helsinki, 46 s. + 12 liites. Lue tästä raportti (pdf)

PIETARILA, H., SALMI, T., SAARI, H., ja PESONEN, R., 2001. Ilmanlaadun alustava arviointi Suomessa. Rikkidioksidi, typen oksidit, PM10 ja lyijy. The preliminary assessment under the EC air quality directives in Finland. SO2, NO2/NOx, PM10 and lead. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun tutkimus, Helsinki, 51 s. + 31 liites. Lue tästä raportti (pdf)