1. Kaupunkien ilmanlaatututkimuksia

LATIKKA, J,. PYKÄRI, S., RASILA, T., LAURILA, T., LOVÉN, K. 2023. Riihimäen ilmanlaatuselvitys. Autoliikenteen, energiantuotannon, teollisuuden ja kiinteistökohtaisen lämmityksen päästöjen leviämismallilaskelmat. Ilmatieteen laitos, Asiantuntija-palvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 70 s. + 70 liites. Linkki raporttiin (pdf)

LATIKKA, J,. SILLANPÄÄ, S., RASILA, T., KOMPPULA, B., LAUKKANEN, E., LOVÉN, K., 2022. Pääkaupunkiseudun ilmanlaatuselvitys. Kotitalouksien puunpolton, autoliikenteen ja laivaliikenteen pienhiukkas-, mustahiili- ja bentso(a)pyreenipäästöjen leviämismallilaskelmat. Ilmatieteen laitos, Asiantuntija-palvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 55 s. + 60 liites. Linkki raporttiin (pdf)

KOMPPULA, B., LATIKKA, J., SILLANPÄÄ, S., RASILA, T., SALMI, J. ja LOVÉN, K., 2022. Porin ilmanlaatuselvitys. Autoliikenteen, energiantuotannon, teollisuuden, laivaliikenteen, satamatoiminnan ja kiinteistökohtaisen lämmityksen päästöjen leviämismallilaskelmat. Ilmatieteen laitos, Asiantuntija-palvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 96 s. + 108 liites. Linkki raporttiin (pdf)

SALMI, J., KOMPPULA, B., LATIKKA, J., SILLANPÄÄ, S., LAUKKANEN, E. ja LOVÉN, K., 2021. Oulun ilmanlaatuselvitys. Päästöjen leviämismallilaskelmat, mittausasemien edustavuuden arviointi ja ilmanlaadun seurantasuunnitelma. Ilmatieteen laitos, Asiantuntija-palvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 114 s. + 79 liites. Linkki raporttiin (pdf)

SALMI, J., LAUKKANEN, E., RASILA, T., HANNUNIEMI, H., KOMPPULA, B. ja LOVÉN, K., 2020. Turun seudun ilmanlaatuselvitys. Autoliikenteen, energiantuotannon ja teollisuuden, laivaliikenteen ja asuinrakennusten puunpolton vuoden 2018 päästöjen leviämismallilaskelmat. Ilmatieteen laitos, Asiantuntija-palvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 80 s. + 79 liites. Linkki raporttiin (pdf)

KOMPPULA, B., RASILA, T., SALMI, J., LAUKKANEN, E., LATIKKA, J., HANNUNIEMI, H., LOVÉN, K., 2020. Kuopion ja Siilinjärven ilmanlaatuselvitys. Autoliikenteen, kiinteistökohtaisen lämmityksen, energiantuotannon ja teollisuuden vuosien 2017 ja 2035 typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen leviämismallinnus. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 90 s. + 121 liites. Linkki raporttiin (pdf)

HANNUNIEMI, H., SALMI, J., RASILA, T., WEMBERG, A., KOMPPULA, B., LOVÉN, K. ja PIETARILA, H., 2016. Pääkaupunkiseudun päästöjen leviämismalliselvitys. Autoliikenteen, energiantuotannon, laivaliikenteen ja lentoliikenteen typenoksidi-, pienhiukkas- ja rikkidioksidipäästöjen leviämismallinnus.  Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia, Helsinki. 47 sivua + 27 liitesivua. Lue raportti (pdf)

SALMI, J., LAUKKANEN, E. ja LOVÉN, K., 2014. Naantalin ja Raision seudun hajupäästöjen leviämismallilaskelmat. Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia. Helsinki. 25 sivua + 23 liitesivua. Lue raportti (pdf)

KOMPPULA, B., SALMI, J., RASILA, T., KAUHANIEMI, M. ja LOVÉN, K., 2013. Biopolttoaineiden käytön lisäyksen vaikutus Kuopion ilmanlaatuun vuonna 2020. Autoliikenteen, Haapaniemen voimalaitoksen ja kiinteistökohtaisen lämmityksen päästöjen leviämismallinnus. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki. 52 sivua + 61 liites.

FRANK-KAMENETSKY, D., HAKOLA, H., KHMYLEV, I., KOROBEINIKOVA, M., LOVÉN, K., PIETARILA, H., SEREBRITSKY, I., SOROKIN, N. and WALDEN, J. 2013. Air Quality Monitoring Cooperation, Evaluation Report. Enhancing Air Quality Monitoring in St. Petersburg through regional cooperation. Committee for Nature Use, Environmental Protection and Ecological Safety, St. Petersburg City Administration & Finnish Meteorological Institute. 13.6.2013, 83 pages. Lue raportti (englanniksi, pdf)

KOMPPULA, B., SALMI, J. ja LOVÉN, K., 2012. Kuopion katupölytilanne. Hiukkaspitoisuuksien vertailu Suomen muiden kaupunkien pitoisuustasoihin. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki. 41 sivua + 28 liites.Lue raportti (pdf)

SALMI, J., ALAVIIPPOLA, B., HANNUNIEMI, H., LOVÉN, K., PESONEN, R. ja KAUHANIEMI, M., 2011. Riihimäen ilmanlaatuselvitys. Energiantuotannon, teollisuuden ja autoliikenteen typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen leviämislaskelmat. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki, 32 s. + 27 liites. Lue tästä raportin lyhennelmä tai koko raportti.

SALMI, J., ALAVIIPPOLA, B., RANTA, P., LAPPI, S. ja KAUHANIEMI, M., 2010. Kouvolan ja Iitin päästöjen leviämismalliselvitys. Energiantuotannon, teollisuuden ja autoliikenteen typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen leviämislaskelmat. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki, 26 s. + 27 liites. Lue tästä raportin lyhennelmä tai lue koko raportti.

SALMI, J., LAPPI, S., RASILA, T., LOVÉN, K. ja HANNUNIEMI, H. 2009. Turun seudun päästöjen leviämismalliselvitys. Energiantuotannon, teollisuuden, laivaliikenteen ja autoliikenteen typenoksidi- , rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjen leviämislaskelmat. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki, 30 s. + 66 liites. Lue tästä raportin lyhennelmä tai lue koko raportti.

SALMI, J., RANTA, P., RASILA, T. ja LAPPI. S., 2009. Kajaanin alueen päästöjen leviämismalliselvitys. Energiantuotannon, teollisuuden ja autoliikenteen typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen leviämislaskelmat. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki. 28 s. + 27 liites. Lue raportti

LAPPI, S., LOVÉN, K., RASILA, T., ja PIETARILA, H. 2008. Pääkaupunkiseudun päästöjen leviämismalliselvitys. Energiantuotannon, satamatoiminnan, laivaliikenteen, lentoliikenteen, lentoasematoiminnan ja autoliikenteen typenoksidi-, rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjen leviämislaskelmat. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki, 55 s. + 31 liites.

RASILA, T., PIETARILA, H, LOVÉN, K ja ALAVIIPPOLA, B., 2008. Kuopion ja Siilinjärven vuosien 2005 ja 2020 typenoksidipäästöjen leviämislaskelmat. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki, 55 s. + 57 liites.

RASILA, T., PIETARILA, H ja PESONEN, R., 2007. Kuopion ja Siilinjärven vuosien 2005 ja 2020 hiukkaspäästöjen ja vuoden 2005 autoliikenteen hiilimonoksidipäästöjen leviämislaskelmat. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki, 52 s. + 57 liites.

RASILA, T., PIETARILA, H. ja PESONEN, R., 2005. Rovaniemen seudun vuoden 2003 typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen leviämislaskelmat. Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki, 66 s. + 20 liites.

RASILA, T., PIETARILA, H. ja PESONEN, R., 2005. Valkeakosken typenoksidi-, hiukkas- ja haisevien rikkiyhdistepäästöjen leviämislaskelmat. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki, 62 s. + 24 liites.

PIETARILA, H., PUPUTTI, K. ja PESONEN, R., 2004. Tornion vuoden 2003 typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen leviämislaskelmat. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Helsinki, 71 s. + 30 liites.

SALMI, J., PIETARILA, H. ja RASILA, T., 2002. Tampereen seudun typenoksidipäästöjen leviämislaskelmat vuosille 2000 ja 2020. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun tutkimus, Helsinki, 76 s. + 33 liites.

PIETARILA, H. ja VARJORANTA, R., 2001. Kuopion typenoksidipäästöjen leviämislaskelmat. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun tutkimus, Helsinki, 41 s. + 19 liites.

RASILA, T., PIETARILA, H., VARJORANTA, R. ja SAVUNEN, T., 2000. Typenoksidipäästöjen leviämislaskelmat Oulussa. Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun tutkimus, Helsinki, 50 s. + 20 liites.