Arvot ovat teoreettisen keskiveden suhteen.

Kuvaajat:

12 kk: Punainen käyrä kuvaa jokaisen vuorokauden korkeimpia havaintoja, sininen matalimpia.

2+2 vrk: Siniset pisteet ovat havaittuja vedenkorkeuksia (havainnon puuttuessa laskettuja arvoja) ja punaiset ennustettuja.

Alla: Tuorein havainto joka asemalta.